Пайдалануучулук макулдашуу жана Конфиденциалдуулук саясаты

   Пайдалануучулук макулдашуу

 

1. Жалпы шарттар

 

1.1.       Ушул Макулдашуу Пайдалануучулар тарабынан http://lalafo.kg/ Сервисин колдонуу шарттарын аныктайт.

1.2.       Ушул Пайдалануучулук макулдашуунун максаттары учун төмөндө көрсөтүлгөн терминдер жана аныктамалар төмөнкү маанилерге ээ болот:

1.2.1.         Сервис – http://lalafo.kg/ дареги боюнча Интернет тармагында жайгашкан интернет – ресурс (сайт) ар кандай операциялык системалардын базасындагы сайтка тиркемелер жана башка сервистер, ошондой эле программалык камсыздоо, сайттын, тиркемелердин жана башка сервистердин дизайны (графикалык көркөмдөө), маалыматтар базасы, сервистердин бардык  бөлүмдөрү (бөлүмчөлөрү) ошондой эле Администрация жана Пайдалауучулар тарабынан сервистерде жайгаштырылган маалымат.

1.2.2.          Администрация – Сервисти башкаруунун ишке ашыруучу жана Сервиске болгон бардык өзгөчө  укуктары таандык болгон «ЯЛЛА КЛАССИФАЙДС» (YALLA CLASSIFIEDS OÜ), каттоо номери 12888798, дареги: Pärnu Road 22, 10141 Tallinn, Estonia, Эстониянын мыйзамдарына ылайык каттоодон өткөн жана аракет кылган Жоопкерчилиги чектелген коом. Администрацияны Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасындагы «Ялла Классифайдс» ААКунун филиалы көрсөтөт жана ал: 720021 ,Бишкек ш., Ибраимов көч. 103  дарегинде жайгашкан.

1.2.3.          Пайдалануучу — ушул макулдашуунун шарттарын кабыл алган жана Сервистин кызматтарын колдонгон кайсы болбосун аракетке жарамдуу жеке жак же юридикалык жак.

1.2.4.          Жеке кабинет (аккаунт) – бул Пайдалануучу өзү орноткон (жайгаштырган) Пайдалануучунун маалыматтарынын жана чөйрө ырастоолорунун жыйындысы. Кайсы болбосун Пайдалануучу бир гана Жеке кабинетке ээ болууга укуктуу.

1.2.5.          Пайдалануучунун жеке маалыматы – Сервисти каттоодон өткөрүү же пайдалануу процессинде Пайдалануучу өзү жөнүндө берген, Сервисти пайдалануу процессинде автоматтык түрдө Администрацияга берилүүчү , анын ичинде IP-дарек, cookie ден маалымат, Пайдалануучунун браузери жөнүндө жана Пайдалануучу жөнүндө башка маалыматтар, Пайдалануучунун жеке маалыматтарын кошо, Пайдалануучу жөнүндө маалымат же маалыматтардын жыйындысы.

1.2.6.          Материалдар – Пайдалануучу же Администрация тарабынан Сервисте жайгаштырылган кайсы болбосун маалымат/контент.

1.2.7.          Спам – массалык санкцияланган эмес жана /же алуучулар күтпөгөн почталык же башка жарнамалык, маалыматтык, агитациялык же башка мүнөздөгү жөнөтүүлөр.

1.2.8.          Товар – бул өнүм, жумуштар, кызматтар, материалдык-техникалык ресурстар, ошондой эле башка материалдык жана материалдык эмес объекттер.

1.2.9.          Ушул Макулдашуунун тараптары – Администрация жана Пайдалануучу.

1.2.10.        Акылуу кызматтар – Сервис тарабынан Пайдалануучуга (Тапшырык ээсине) ушул Макулдашуу, ошондой эле Акылуу кызматтарды көрсөтүү  жөнүндө келишим-оферта менен каралган тартипте көрсөтүлгөн кызматтар.

1.2.11.        Тапшырык ээси – ушул Макулдашуу, ошондой эле Акылуу кызматтарды көрсөтүү  жөнүндө келишим-оферта менен каралган шарттарда же Сервис менен мындай Тапшырык ээси ортосунда түзүлгөн өз-өзүнчө жеке келишимдер боюнча Акылуу кызматтарга тапшырык берген Сервис Пайдалануучусу.

1.2.12.        Верификациялоо (аныктыгын текшерүү) – бул верификациялоо баракчасында Колдонуучу тарабынан көрсөтүлгөн телефон номерине Администрация тарабынан SMS билдирүүгө келген, атайын верификациялоо кодун баракчанын тиешелүү талаасына киргизип, Колдонуучуну текшерүү.

1.3.       Ушул Пайдалануучу макулдашуусунда колдонулган, “Терминдер жана аныктамалар” пунктунда чагылдырылбаган кайсы болбосун терминдер жана түшүнүктөр Пайдалануучу макулдашуусунун текстинен келген мааниге ылайык түшүндүрүлөт. Ушул Пайдалануучу макулдашуусунда колдонулган терминди же аныктаманы түшүндүрүп чечмелөө боюнча кайсы болбосун келишпестиктер пайда болгон учурда Администрация тарабынан аныкталган түшүндүрүп чечмелөөлөр колдонулат.

1.4.       Сервистин материалдарын жана кызматтарын пайдалануу аракеттеги мыйзамдардын ченемдери жана ошондой эле ушул Макулдашуу менен жөнгө салынат.

1.5.       Ушул Макулдашуу публикалык оферта болуп эсептелет.

1.6.       Сервистин кызматтарын пайдаланууда Пайдалануучу ушул Макулдашууга кошулат (аны акцепттейт) жана анын шарттарын жана Сервистин кызматтарын пайдалануу боюнча нускамаларды аткаруу милдеттерин кабыл алат.

1.7.       Сервисти компаниянын атынан пайдалануу учурунда ошондой компания ушул Макулдашуунун жана анын шарттарын кабыл алат.

1.8.       Пайдалануучунун ушул Макулдашуунун шарттары менен макул болбогондо Пайдалануучу Сервиске жетүү мүмкүнчүлүгүнөн баш тартып, Сервис кызматтарын пайдалануу токтотушу керек.

1.9.       Ушуну менен Администрация Пайдалануучуларга  Сервистин кызматтарын пайдалануу менен  жарыяларды жайгаштыруу жана издөө боюнча кызматтарды сунуш кылат.

1.10.     Айрым кызматтарды көрсөтүү атайын эрежелер жана/же макулдашуулар (келишимдер) , анын ичинде оферттер менен жөнгө салынышы мүмкүн.

1.11.     Сервистин бардык материалдары жана кызматтары же, алардын кайсы болбосун бөлүгү жарнама менен коштолушунун мүмкүндүгү боюнча жобону кабыл алат. Ушундай жарнамага байланыштуу Администрация эч кандай жоопкерчиликтуу болбойт жана кандайдыр бир милдеттенмелерди албай тургандыгына Пайдалануучу макул болот. Пайдалануучу Администрацияга карата мындай жарнамага тиешелүү  дооматтардан баш тартат.

1.12.     Сервистеги катталуу ыктыярдуу болот. Сервисте каттоодон өтүү учурунда Пайдалануучуга Сервистин кошумча кызматтарына жол ачылат. Администрация кайсы болбосун учурда Пайдалануучудан каттоодон өтүүдө көрсөткөн маалыматтарын тастыктоону жана тастыктоочу документтерди талап кылуу укугун өзүнө калтырат.

1.13.     SMS верификациялоо. Администрация каалаган убакта Колдонуучуну SMS верификациялоо аркылуу текшерүүгө укуктуу. Эгерде Колдонуучу верификациялоодон өтпөгөн болсо, Администрация Сервисти колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнө атап айтканда, жарыяларды жайгаштырууга, редакциялоого, жаңыртууга ж.б.у.с. тыюу салууга же чектөөгө укуктуу. Верификациядан өтүүгө тийиш болгон Колдонуучуларды тандоо Администрациянын каалоосу боюнча жүргүзүлөт. SMS верификациялоодон өткөн бардык Колдонуучулар каттоо учурунда көрсөтүлгөн сыр сөздү колдонушуп, Жеке кабинетке/Аккаунтка  кирүү үчүн телефон номерин колдоно алышат. 

Администрация өз каалоосу боюнча айрым байланыш операторлорунун (мисалы, башка өлкөлөрдүн уюлдук операторлорунун, виртуалдык номерлердин операторлорунун, CDMA операторлорунун ж.б.) телефон номерлерин колдонушкан Колдонуучулардын верификациясына жол бербөөгө укуктуу.

1.14.     Пайдалануучу Сервистин кызматтарын жалгыз гана өзүнүн электрондук дарегин жана Капчыктагы балансты колдонууга мүмкүнчүлүк түзгөн купуя белгини (пароль) колдонуу менен пайдалана алат. Пайдалануучу өзүнүн  купуя белгисин сыр бойдон сактоону милдеттенет жана аны пайдалануу жана сакталышы менен байланыштуу аракеттер, ошондой эле Пайдалануучунун Жеке кабинетинде аткарылган аракеттер үчүн жооп берет. Эгер Пайдалануучуда анын Жеке кабинетине  санкцияланбаган кирүү жөнүндө шектенүүлөр пайда болсо,  өз алдынча өзүнүн купуя белгисиз алмаштырууга милдеттенет.

1.15.     Пайдалануучу каттоодон өтүүдө же/жана авторлоштурууда берүүчү маалыматтын тууралыгын текшерүү үчүн Администрация өзгөчө техникалык чечимдерди колдонууга укуктуу.

1.16.     Администрация чындыгында Пайдалануучунун ким экендигин жана Пайдалануучу тарабынан каттоодон өтүү учурунда берген маалыматы анык экендиги жөнүндө кепилдик бере албайт.

1.17.     Пайдалануучуга контрагенттер менен Сервисте жеткиликтүү куралдарды пайдалануу менен байланышта болуу сунушталат.

1.18.     Администрация ушул Макулдашуунун шарттарын буза турган кызматтарга Пайдалануучунун жеткиликтүүлүгүн өз кароосу менен токтотууга болгон укугун өзүнө калтырат.

1.19.     Пайдалануучу тарабынан башка адамдардын укуктары же колдонуудагы мыйзамдар бузулса, ошондой эле өзүнүн ыктыяры менен башка себептер менен Администрация Пайдалануучунун кирүү мүмкүнчүлүгүн чектеп же токтото алат.

1.20.     Кызматтарга жеткиликтүүлүгү токтотулган же алардын маалыматтары анык болбой калган Пайдалануучу Администрациянын өзгөчө руксаты болмоюнча кайталап каттоодон өтүүгө укугу жок. Мындай Пайдалануучу  ошондой эле Сервиске жана анын кызматтарына кирүү үчүн башка Пайдалануучунун  каттоо маалыматтарын пайдаланууга укугу жок.

 

2. Сервисти пайдалануу. Жарыяларды жайгаштыруу.

 

2.1       Администрация Сервисте катталган бардык Пайдалануучуларга жарыяны  Сервисте жайгаштырууга укук берет.

2.2.       Пайдалануучу мыйзамдарды же эл аралык ченемдерди бузуу катары карала турган, анын ичинде интеллектуалдык менчик, автордук жана/же аралаш укуктарды буза турган, ошондой эле Сервистин ченемдүү иштөөсүнүн бузулуусуна алып келүүчү же алып келе турган башка бардык аракеттерди жасабоого макулдук берет.

2.3.      Товарларга карата бардык бүтүмдөр Пайдалануучулар арасында түздөн-түз түзүлөт.  Администрация Сервис аркылуу Пайдалануучулар арасында аткарылган бүтүмдөрдүн катышуучусу жана/же ортомчусу болуп саналбайт.  Администрация мындай бүтүмдөрдү (анын ичинде Товарлардын болушу, алардын сапаты жана жеткирип берүүсү) көзөмөлдөбөйт жана алар үчүн жооп бербейт.

2.4.      Сервисте Пайдалануучунун түшүндүрмөлөрү, билдирүүлөрү, ошондой эле башка жазуулары мыйзам талаптарына жана мораль жана адеп-ахлактын жалпы кабыл алынган ченемдердин талаптарына каршы келбеши керек.

2.5.      Пайдалануучу алар жөнүндө шилтемелери Сервисте камтылышы мүмкүн болгон тышкы ресурстарга кирүү жана пайдалануу үчүн Администрация жоопкерчиликтүү болбой тургандыгы жөнүндө эскертилген. Жарыялардын баяндамасында көрсөтүлгөн жарыялардын, башка ресурстарга шилтемелердин жана башка маалыматтардын мазмуну үчүн Администрация жоопкерчиликтүү болбойт.

2.6.      Администрация тарабынан Пайдалануучу берген жарыяларды, маалыматтарды жарыялоо укугун алуу максатында Пайдалануучу Администрацияга бардык жерде күчүндө болгон, мөөнөтсүз, кайра чакыртып алуусуз, өзгөчө эмес маалыматтарды, сүрөттөрдү, фотосүрөттөрдү, видео жана аудио материалдарды, маалыматтар базаларын, жарыялоолорду, ошондой эле Пайдалануучу тарабынан бардык белгилүү жана белгисиз маалымат алып жүрүүчүлөрдө берилген кайсы болбосун маалыматтарды    пайдалануу, жайылтуу, жарыялоо, чогултуу, иштетүү, көрсөтүү, көчүрүү, кайталоо, калыптандыруу укугун берет. Жогоруда көрсөтүлгөн  укуктар Администрацияга бекер берилет. Пайдалануучу ал жайгаштырган маалыматка бардык Сервис Пайдалануучуларына  жетүү мүмкүнчүлүгүнө укук берет.  Муну менен бирге Пайдалануучу Сервисте жайгаштырылган материалдарга кайсы болбосун интеллектуалдык менчик укуктарын өзүнө калтырат.

2.7.      Администрация Пайдалануучу тарабынан кайсы болбосун маалыматтарды Сервисте берилишине байланыштуу үчүнчү жактардын бузулушу үчүн жооп бербейт.

2.8.      Сервисти Пайдалануучу жарыяларды Сервистин нускамаларына ылайык жайгаштырууга жана Товар  жана аны сатуунун шарттары жөнүндө анык жана толук маалыматты берүүгү милдеттенет. Пайдалануучу жарыяда көрсөтүлгөн Товар жөнүндө маалыматты текшерүүгө, жана туура эмес жана толук эмес маалыматтар табылган учурда жарыяда зарыл болгон маалымдарды оӊдоого жана толуктоого милдеттүү.

2.9.      Товар менен жарыя жайгаштырып жатып Пайдалануучу мындай Товарга карата жарыяда көрсөтүлгөн аракеттерди ишке ашыруу укугуна ээ экенин кепилдейт жана ырастайт.

2.10.     Пайдалануучу Товарга, маалыматтарга, анын ичинде патенттерге, товардык белгилерге, коммерциялык сырларга, бардык зарыл болгон уруксааттарга, укуктарга, лицензияларга интеллектуалдык менчик укуктарга ээ экенин же үчүнчү жактардын алардын ысымдарын, сүрөттөрүн же башка объекттерин пайдалануу үчүн жазуу жүзүндөгү макулдугуна, лицензияга же уруксаатка ээ экенин кепилдейт жана ырастайт.

Лицензиялоого тийиш болгон же башка уруксааттарды алууга жаткан Товарларды сунуштоо менен жарыяларды берүүдө жарыя текстинде лицензия/уруксааттын номурун жана мындай лицензия/уруксаатты берген органдын аталышын көрсөтүү керек.

2.11.     Сервис жайгаштырылган Товарга же Пайдалануучу берген маалымдарга карата тастыктоочу документацияны же кошумча маалыматты талап кылууга укуктуу. Сервис мындай документациянын же маалыматты  алганга чейин жарыялоону кармап турууга укуктуу.

2.12.     Пайдалануучу Сервисте жарандык жүгүртүүдөн алынып салынган объекттерден башка, ошондой эле мыйзамдарга ылайык уруксаат талап кылынган учурда атайын уруксаатын бар болушу деген шартта, ошондой эле Сервисте күчүндө болгон колдонуу эрежелерин аткаруу шартында ага таандык болгон бардык Товарларды сатып өткөрө алат. Пайдалануучу Администрациянын талабы боюнча мындай атайын уруксааттарды берүүнү милдеттенет.

2.13.     Сервистин кызматтарынын жогорку сапатын колдоо үчүн Администрация өзүнө Пайдалануучунун Сервистеги активдүү жарыялардын санын чектөө, ошондой эле Сервистеги Пайдалануучунун аракеттерин чектөө укугун өзүнө калтырат.

2.14.     Жарыяда Пайдалануучу тарабынан көрсөтүлгөн Товардын баяндамасы ушул Товарды сатуунун шарттарын түзөт.

2.15.     Товарды жеткирүүнүн шарттары жарыяда көрсөтүлгөн баяндамасына кошулушу керек.

2.16.     Жарыяда көрсөтүлгөн Товарды сатып өткөрүү шарттары, ошондой эле башка жарыя шарттары колдонуудагы мыйзамдарга жана ушул Макулдашууга жарыяны жайгаштыруу учурунда да, андан ары да каршы келбеши керек. Эгер кайсы бир жарыя шарты мыйзамдарга же ушул Макулдашууга колдонуудагы мыйзамдарга жана/же Макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн натыйжасында туура келбей калса же туура келбеген деп таанылса, мындай шарттар же мындай жарыя Пайдалануучу тарабынан кайсы болбосун келишпегендиктерди жок кылгыдай кошумчаланышы керек же өзгөртүлүшү керек. Тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн эмес болсо, мындай жарыя Пайдалануучу тарабынан өчүрүлүшү керек. Ушул пунктта көрсөтүлгөн учурлардын пайда болушунда Администрация өзүнө Пайдалануучуга алдын ала билдирүүсүз мындай жарыяларды редакциялоо же өчүрүү боюнча аракеттерди ишке ашыруу укугун калтырат.

2.17.     Сервисте жарыясы колдонуудагы мыйзамдарды бузган, жалпы кабыл алынган моралдык ченемдерге каршы келген, мазактаган же орунсуз, ошондой эле үчүнчү жактардын укуктарын бузган Товарлар тууралуу жарыяларга тыюу салынат. Пайдалануучу Товарды сунуштоо колдонуудагы мыйзамдарды жана ушул Макулдашуу шарттарын бузбаганын текшериш керек. Сервисте жарыялоого тыюу салынган товарлар жана кызматтар тизмеси Сервисте жарыяларды жарыялоо эрежелери менен аныкталган жана http://lalafo.kg/how-to-sel шилтемеси боюнча “Кантип сатуу“ бөлүмүндө жеткиликтүү.

2.18.     Акы төлөнүүчү кызматтарды пайдалануу ушул Макулдашууну бузууда Администрация тарабынан жабылып салынбай тургандыгына кепилдик бербейт. Жарыяларды жайгаштыруунун эрежелерин бузууда көрсөтүлгөн кызматтар үчүн төлөнгөн акча каражаттары кайтарылбайт.

2.19.     Жарыяларда сатуу жөнүндө сунуштарды, пайдалануу жана товарлар жана кызматтар жөнүндө башка маалыматтарды камтыган интернет-сайттардын баркатарына шилтемелерди калтырууга тыйуу салынган.

2.20.     Пайдалануучу төмөнкүлөргө колдоо көрсөтпөөгө жана кызматтар жөнүндө маалыматтарды таркатпоого милдеттенет:

2.20.1.  башка соода аянтчалары, интернет-аукциондор жана/же интернет дүкөндөр;

2.20.2.  Сервисте көрсөтүлгөн товарларды жана кызматтарды ошол эле же андан кем баада  сунуш кылуучу башка сервистер;

2.20.3.  Сервисте сатууга  тыйуу салынган товарларды жана кызматтарды сунуш кылуучу башка сервистер.

2.21.     Пайдалануучу Сервиске кирүү үчүн Администрациянын кат жүзүндөгү руксаты жок автоматтык программаларды пайдаланбоого милдеттенет. Администрациянын кат жүзүндөгү руксаты жок учурда жарыяларды жайгаштыруунун кадимки тартибинен тышкары жарыяларды жайгаштырууга мүмкүндүк берүүчү компьютердик программаларды пайдаланууга тыйуу салынган.

2.22.     Мындан тышкары Пайдалануучу төмөнкүлөргө милдеттенет:

2.22.1.        Сервистин инфраструктурасына чоӊ жүктөм алып келүүсү мүмкүн болгон эч кандай аракеттерди жасабоого;

2.22.2.        Администрациянын алдын ала кат жүзүндөгү руксаты жок Сервисте камтылган кандай болбосун маалыматты көчүрмөлөбөөгө, кайра жасабоого, өзгөртүүгө, таркатпоого жана коомчулукка бербөөгө;

2.22.3.        Сервистин ишине жолтоо болбоого, ошондой эле Сервистке кирүүгө тоскоол болуу же чектөө максатында автоматтык системалардын же процесстердин аракеттерине жолтоо болбоого;

2.23.     Пайдалануучуга ушул Макулдашууну же үчүнчү жактардын укуктарын бузуу менен маалыматты берүүгө тыйуу салынат. Пайдалануучу тарабынан берилүүчү маалымдар (маалымат), жана анын Сервистеги аракеттери төмөнкүдөй болбошу керек:

2.23.1.        жалган, так эмес же адаштыруучу;

2.23.2.        одоно, ыза кылуучу сөздөрдү камтуучу;

2.23.3.        алдамчылыкка, алдоого же ишенимди кыянаттык менен пайдаланууга көмөкчү болуучу;

2.23.4.        уурдалган же жасалма заттар менен бүтүмдөрдү жасоого алып келүүчү;

2.23.5.        үчүнчү жактын менчигин, анын коммерциялык купуя сырын, же анын жеке турмушунун кол тийбестик укугун бузуучу, кол салуучу;

2.23.6.        кимдир-бирөөнүн абийирине, ар-намысына же ишкердик аброюна шек келтирүүчү маалымдарды камтуучу;

2.23.7.        башка адамдар жөнундө ушул адамдардын ачык макулдугу жок  жеке же идентификациялоочу маалыматты камтуучу;

2.23.8.        кимге болбосун жалааны же коркутууну камтуучу;

2.23.9.        кылмышты жасоого чакыруучу, ошондой эле улуттар аралык араздашууну козутуучу;

2.23.10.      террорчулук жана экстремисттик ишмердикке көмөктөшүүчү, колдоочу же чакыруучу ;

2.23.11.      уятсыз болуучу, же порнографиялык мүнөздө болуучу;

2.23.12.      компьютердик вирустарды камтуучу, ошондой эле зыянга учуратууга багытталган, мыйзамсыз кирүү, бардык системанын же системанын өзүн, же анын бир бөлүгүн, же жеке маалыматты же башка малыматтарды (Сервистин маалыматтарын кошо) маалыматтарын жашыруун уурдоочу же менчиктеп алуучу башка компьютердик программаларды камтуучу;

2.23.13.      жашы жете электерге зыян келтирүүчү;

2.23.14.      аморалдуу деп эсептелген, проституция жана башка формалары сыяктуу, бирок аны менен чектелбестен, моралдын жана мыйзамдын ченемдерине каршы келүүчү сервистер жөнүндө маалыматтарды камтуучу;

2.23.15.      Компаниянын сервистери менен атаандаш сайттар жөнүндө шилтемелерди жана маалыматты камтуучу;

2.23.16.      “спам”, “бакыт каттары”, пирамидалар схемалары” сыяктуу маалыматты же ылайыксыз, жалган коммерциялык жарнаманы камтуучу;

2.23.17.      конкреттүү товарды же кызматты сунуш кылбоо менен жалаӊ жарнамалык мүнөздөгү материалдарды камтуучу;

2.23.18.      үчүнчү жактардын интеллектуалдык укуктарын бузуучу, жаранды сүрөттөөгө укуктарды, жана үчүнчү жактардын башка укуктарын бузуучу;

2.23.19.      башка жол менен аракеттеги мыйзамдарды бузуучу,

2.24.     Пайдалануучуга өзүн алар катары көрсөтүү жана алардын атынан кабарлоолорду жазуу максатында башка Пайдалануучулардын аттарына окшош Пайдалануучулардын аттарын пайдаланууга тыйуу салынат.

2.25.     Пайдалануучуга Сервиске жана/же Пайдалануучуга аракеттеги мыйзамдарды бузууга алып келүүчү жарыяларды жайгаштырууга, Сервистин кызматтарын пайдалануу менен бүтүмдөрдү жүргүзүүгө жана аткарууга тыйуу салынат.

2.26.     Администрация жарыясы Сервисте Пайдалануучу тарабынан көрсөтүлгөндөн айырмаланган, бирок мындай Товарга тийиштүү жарыяны берүүдө Товарды начарлатпаган ыкма менен жайгаштырылган Товарды жарнамалоо укугуна ээ.

2.27.     Администрация Сервис тарабынан көзөмөлдөнгөн же көзөмөлдөнбөгөн техникалык себептерден улам кайсы болбосун Товарды көрсөтүү мөөнөттөрүн жылдырууга, аяктоого жана узартууга укуктуу.

2.28.     Администрация кайсы болбосун жарыяны көрсөтүүнү каалаган убакытта ушул Макулдашууда көрсөтүлгөн эрежелерди бузган себептерден улам, ошондой эле башка Пайдалануучулардын укуктарын бузган же колдонуудагы мыйзамдарды бузган себептер менен, ошондой эле башка себептерден улам токтотууга укуктуу. Администрация ошондой эле тийиштүү Пайдалануучунун Жеке кабинетин (аккаунтун) ушул Макулдашууда көрсөтүлгөн эрежелерди бузган себептерден улам тосмолоп же өчүрүшү мүмкүн.

2.29.     Администрация жарыяны редакциялоого, аларды башка рубрикаларга которууга, ошондой эле мыйзамдарга ылайык Пайдалануучулардын жарыялары менен башка аракеттерди ишке ашырууга укуктуу.

2.30.     Администрация жарыяларды (публикацияларды) себептерин көрсөтпөстөн жайгаштыруудан баш тартууга укуктуу.

2.31.     Жарыяларды тариздөөгө талаптар Сервисте жарыяларды публикациялоо эрежелеринде https://lalafo.kg/ky/page/how-to-sell шилтемеси боюнча “Кантип сатуу керек” бөлүмүндө белгиленген.

2.32.     Пайдалануучу жарыялардын (Пайдалануучу Сервисте жайгаштырган башка маалыматтар боюнча дагы) мазмуну боюнча аракеттеги мыйзамдарга ылайык толук жана жеке жоопкерчиликтүү болот.

 

3. Акылуу кызматтар

 

3.1.      Пайдалануучулар Сервисте Акылуу кызматтарга тапшырык берсе болот.

3.2.      Акылуу кызматтардын түрлөрү, мүнөздөмөлөрү, наркы жана тапшырык берүү тартиби https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer шилтемеси боюнча жайгаштырылган Акылуу кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишим-офертасында же Сервис менен Тапшырык ээси арасында түзүлгөн жеке келишимдерде көрсөтүлгөн, ошондой эле https://lalafo.kg/page/paid-features шилтемеси боюнча жана/же Пайдалануучунун Жеке кабинетинде жайгаштырылган жана/же Сервистин башка барактарында жайгашкан, ошондой эле кошумча Администрация тарабынан Сервисте көрсөтүлгөн  байланыштар боюнча берилиши мүмкүн.

3.3.      Акылуу кызматтар Администрация тарабынан ушул Макулдашуунун негизинде, ошондой эле https://lalafo.kg/page/user-agreement шилтемеси боюнча жайгаштырылган Акылуу кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишим-офертасынын шарттарында же болбосо Сервис менен Тапшырык ээси арасында түзүлгөн жеке келишимдер боюнча көрсөтүлөт.

3.4.      Акылуу кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишим-офертасын же өзүнчө Тапшырык ээси менен жеке келишимди түзүү шарттары.

3.4.1.          Өзүнчө Тапшырык ээси менен жеке келишим анын талабы боюнча жана Тапшырык ээси жеке ишкердик субъекти болсо, кызматтар үчүн түздөн-түз Сервистин алыш-бериш эсебине накталай эмес которуу менен сервистердин кызматтарын же Сервистин контролдук-кассалык машинасын колдонбостон төлөм жүргүзгөн учурларда гана түзүлөт. Мындай өзүнчө Сервис жана Тапшырык ээси арасындагы жеке келишимдер боюнча эсептер жана эсеп-фактуралар, ошондой эле башка зарыл болгон документтер жол-жоболоштурулушу мүмкүн. Жеке келишимди түзүүдө https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer шилтемеси боюнча жайгаштырылган Акылуу кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишим-офертасынын шарттары мындай Тапшырык ээсине таралбайт, өзүнчө түзүлгөн келишим боюнча Сервис Кызматтарынын баасы бардык төлөөгө зарыл болгон салык жана жыйымдар суммасына жогорулайт жана мындай жеке келишимде бекитилет.

3.4.2.          https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer шилтемеси боюнча жайгаштырылган Акылуу кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишим-офертасы боюнча акылуу кызматтар Сервис тарабынан Тапшырык ээсине Тапшырык ээси жеке ишкердик субъекти болбосо жана/же Акылуу кызматтарды төлөм сервистердин жардамы менен (анын ичинде онлайн төлөм аркылуу) төлөсө же Сервистин контролдук-кассалык машинасын колдонуу менен төлөм жүргүзгөн учурларда көрсөтүлөт. Акылуу кызматтарына тапшырык берип жатып Тапшырык ээси ушул Макулдашуунун шарттарынан башка https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer шилтемеси боюнча жайгаштырылган Акылуу кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишим-офертасынын шарттарын кабыл алат жана макул болот.

3.5.      Капчык Сервистин Пайдалануучусу анын жардамы менен Пайдалануучунун каражаттарынын калдыгы, ошондой эле Сервистин кызматтарын сатып алуулардын тарыхы жөнүндө маалымат алуу боюнча инструмент болуп эсептелет. Пайдалануучунун капчыгы Пайдалануучуга банктык эсепти ачпастан же электрондук акчалар менен эсептешүү үчүн которууларды жүргүзүүгө арналган төлөмдүн электрондук каражаты болуп эсептелбейт.

Пайдалануучу капчыктын балансын ал жөнүндө Сервистеги жайгаштырылган маалымат боюнча ага ыӊгайлуу бардык ыкмалар менен толуктай алат.

Пайдалануучунун капчыгындагы көрсөтүлгөн каражаттар башка уюмдардын, ошондой эле Сервистин башка Пайдалануучуларынын товарлары/кызматтары үчүн төлөм каражаттары катары таанылбайт жана пайдаланыла албайт.

Пайдалануучунун капчыгынын тикелей жардамы менен Сервис электрондук акча каражаттарын толуктоо, сактоо жана которуу операцияларын ишке ашырбайт. Мындай кызматтарды Сервис тиешелүү келишимдерди түзгөн жана алар мындай ишмердиктин түрлөрүнө аракеттеги мыйзамдарга ылайык зарыл болгон руксаттар жана лицензиялары бар өзүнчө контрагенттер аткарышат. Пайдалануучу тарап эсептерин толуктоодо жана акча каражаттары менен башка аракеттерди ишке ашырууда Сервис автоматтык түрдө Пайдалануучуну мындай төлөм сервистердин сайттарынын веб-барактарына жиберет.

Тиешелүү учурларда Пайдалануучунун жеке маалыматтарын топтоо жана иштетүү (Пайдалануучунун банктык (төлөм карталарындагы банктык эсептери жөнүндө маалыматтарды кошо) мындай төлөм чыныгы Конфиденциалдуулуктун саясаты менен эмес, сервистеринин конфиденциалдуулугунун саясатчылары тарабынан жөнгө салынат. Сервис Пайдалануучунун банктык эсептериндеги маалыматтарды топтобойт, сактабайт, ошондой эле Пайдалануучунун карамагында болгон банктардын жана төлөм системаларынын анын банктык (төлөмдүк) карталары жана башка финансылык маалыматын башка ыкма менен иштетпейт (Сервистин Пайдалануучулук макулдашуусунда жана ушул Конфиденциалдуулуктун саясатында көрсөтүлгөн маалыматтан башка).

Пайдалануучу Пайдалануучунун капчыгында көрсөтүлгөн маалыматты жана ошондой эле башка жеке маалыматты үчүнчү жактарга ачып бергендиги үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

3.6.      Акы төлөнүүчү кызматты автоматтык түрдө узартуу (Автоузартуу).

3.6.1.      Капчык.

Колдонуучу тарабынан активдештирилген Акы төлөнүүчү кызматтын мөөнөтү аяктагандан кийин, эгерде Колдонуучунун аккаунтунун тиешелүү баракчасында автоматтык түрдө узартуу опциясы тандалган болсо, Сервис Акы төлөнүүчү ал кызматты автоматтык түрдө узартат. Акы төлөнүүчү кызматты автоматтык түрдө узартууда Сервис Колдонуучу тандап алган, Акы төлөнүүчү кызмат наркынын суммасын Колдонуучунун капчыгынан автоматтык түрдө эсептен чыгарат. Автоматтык түрдө узартуусу Акы төлөнүүчү кызматтын мөөнөтү бүткөндөн кийин кийинки күнү буга чейин Колдонуучу активдештирилген кызматка жүргүзүлөт. Акы төлөнүүчү кызматтын андан кийинки узартылуусу буга чейин активдештирилген кызматтын ошол эле мөөнөттүндө жана ошол эле шарттарында ишке ашырылат. Узартуунун саны чектелген эмес жана ал Колдонуучунун капчыгындагы баланстан бардык каражаттары эсептен чыгарылганга чейин же автоматтык түрдө узартуунун опциясынын активдешүүсү токтотулганга чейин жүргүзүлө берет.  Эгерде Акы төлөнүүчү кызматты узартуу маалында Капчыктын балансында турган каражат Колдонуучу тарабынан тандалган Акы төлөнүүчү кызматтын мөөнөтүн узартуу үчүн жетишсиз болсо, анда кызмат Колдонуучунун капчыгында турган каражаттын суммасына пропорционалдуу мөөнөткө узартылат. Бардык каражаттар эсептен чыгарылгандан кийин Акы төлөнүүчү кызматтын активдүүлүгү токтотулат.

Колдонуучу каалаган учурунда Акы төлөнүүчү кызмат баракчасындагы тиешелүү опциянын активдүүлүгүн токтотуу жолу аркылуу Акы төлөнүүчү кызматты автоматтык түрдө узартууну каалаган учурда өчүрүүгө укугу бар. Бул учурда Колдонуучу автоматтык түрдө узартуу опциясын өчүргөндөн кийин Акы төлөнүүчү кызмат акы төлөнүүчү кызматтын акыркы активдештирүү жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин активдүү болуп турат.

Акы төлөнүүчү кызмат автоматтык түрдө узартылган учурда Сервис кандайдыр-бир жол менен банктык карталардан жана/же Колдонуучунун кайсы-бир эсептеринен акча каражаттарын чыгарбайт. Акы төлөнүүчү кызматтын автоматтык түрдө узартылуусу Сервисте орун алган, Колдонуучунун капчыгындагы баланста турган каражаттардын эсебинен гана жүргүзүлөт.

3.6.2.      «Жазылуу».

Колдонуучуга «Жазылуу» кызматына (колдонууга мүмкүн болгон жерде) кошулуу мүмкүнчүлүгү берилет.

«Жазылуу» кызматына кошулуу тиешелүү төлөм барагында жүргүзүлөт.

"Жазылуу" кызматынын чегинде төлөө Акы төлөнүүчү кызматка акы алынуучу мөөнөттүн акыркы күнүндө Колдонуучунун банктык картасынын эсебинен акча каражаттарын автоматтык түрдө эсептен чыгаруу жолу менен жүргүзүлөт.

Акы төлөнүүчү кызматтын ("Жазылуу") баасынынын кийинки эсептен чыгаруу күнү жөнүндөгү маалымат "Жазылуу" жөндөөлөрүндө же Кызматтын башка баракчаларында көрсөтүлүшү мүмкүн.

"Жазылууга" төлөөдө Колдонуучу акча каражаттарынын автоматтык түрдө эсептен чыгарылышы жөнүндө билдирүү алат.

Эгерде бир нече банктык картаны колдонуу мүмкүн болсо (колдонууга мүмкүн болгон жерде), Колдонуучу эсептен чыгаруу үчүн карталардын кезек тартибин аныктайт. Акча каражаттары Колдонуучу биринчи деп тандап алган банктык картанын эсебинен чыгарылат. Биринчи турган банктык картанын эсебинде акча каражаттары жок болгон учурда эсептен чыгаруу кезектеги банктык картанын эсебинен жүргүзүлөт.

"Жазылууга" төлөөдө Колдонуучу өзү ээси болгон жана банк менен Колдонуучунун ортосунда тиешелүү келишим түзүлгөн банк картасын гана колдонууга милдеттенет. Эгерде Колдонуучу башка бирөөнүн банктык картасын атайылап колдонсо, анда ал жогоруда сөз болгон иш-аракеттердин натыйжасында ушул картанын мыйзамдуу ээсине келтирилген/келтирилиши мүмкүн болгон зыян үчүн өзү гана жооп берет.

Акча каражаттары төмөнкү учурларда банктык картадан чыгарылбайт:

- эгерде банктык картанын эсебинде "Жазылууга" төлөө үчүн жетиштүү суммадагы акча каражаттары жок болсо;

- "Жазылууга" туташтырууда Колдонуучу тарабынан көрсөтүлгөн банк картасы бөгөттөлгөн болсо;

- мыйзамда же банктык картаны чыгаруу жана тейлөө боюнча келишимде белгиленген учурларда, банктык картанын эсеби боюнча операциялар токтотулуп коюлган болсо (аткарылбаса).

Банктык картаны жоготкон/алмаштырган учурда, Колдонуучу "Жазылуу" функциясын өчүртүү үчүн, ошондой эле жаңы банктык картанын реквизиттерин көрсөтүү үчүн Администрацияга токтоосуз билдирүүгө милдеттенет. Администрацияга келип түшкөн Колдонуучунун банктык картасын жоготкону тууралуу жазуу жүзүндөгү билдирүүсү жоголгон банктык карта боюнча төлөм операцияларын токтото турууга негиз болуп саналат.

Колдонуучу Акы төлөнүүчү Кызматты токтотуу жолу менен же болбосо колдоо кызматына кайрылуу аркылуу, ошондой эле (эгерде бар болсо) Сервис баракчасындагы тиешелүү опцияны деактивдештирүү жолу менен «Жазылуу» сервисин каалаган учурунда өчүргөнгө укуктуу.

Ошол эле убакта Колдонуучу тарабынан кызмат өчүрүлгөндөн кийин акы төлөнүүчү кызмат акыркы "Жазылуунун" мөөнөтү аяктаганга чейин активдүү боло берет, бир гана Колдонуучунун андан аркы Акы төлөнүүчү кызматтын көрсөтүлүшүнөн баш тарткан учурунан башка.

"Жазылуу" кызматы Администрация тарабынан каалаган убакта Колдонуучуларды алдын ала эскертүүсүз өчүрүлүшү мүмкүн.

 

4. Коммуникация

 

4.1.       Пайдалануучу Администрациянын Пайдалануучуларга электрондук каттарды жана/же кыска билдирүүлөрдү (SMS билдирүүлөрдү) алар көрсөткөн электрондук почтанын даректерине же телефон номурларына (анын ичинде Пайдалануучу Сервистен пайдалануунун токтоткондон кийин) жиберүү укугун өзүнө калтырарын түшүнөт, кабыл алат жана макул болот.

4.2.       Сервистин билдирүүлөрү Сервисте жарыяланышы мүмкүн.

4.3.       Ошону менен Пайдалануучу мындай каттар жана билдирүүлөр болуп жеке эле алар эмес, башка Пайдалануучулардан бүтүмдөрдү түзүү боюнча сунуштар, башка маалыматтык жана/же жарнамалык мүнөздөгү сунуштар жана билдирүүлөр жана башка билдирүүлөр болушу ыктымал экендигин түшүнөт, кабыл алат жана макул болот. Пайдалануучу мындай билдирүүлөр жана/же алардын айрым бөлүктөрү жарнамалык мүнөзгө ээ болорун жана ошондой эле жарнамалык, маалыматтык жана башка билдирүүлөрдү камтышы мүмкүн экендигин түшүнөт, кабыл алат жана макул болот.

4.4.       Сервисте жарыяланган билдирүүлөр алар жарыяланган учурдан баштап Пайдалануучуга жеткирилди деп эсептелет.

4.5.       Сервисте жайгаштырылган билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн форма менен башка Пайдалануучулар жана/же автоматташтырылган системалардын (роботтордун) пайдалангандыгы үчүн Администрация жоопкерчиликтүү болбойт.

4.6.       Башка Пайдалануучулардын жана/же роботтордун Сервистин барактарына Пайдалануучу тарабынан жайгаштырылган телефон номурларын жана электрондук даректерди пайдалангандыгы үчүн жоопкерчиликтүү болбойт.

4.7.       Пайдалануучуларга каттарды жана билдирүүлөрдү жиберүү максаттары үчүн электрондук почтанын даректерин жана телефон номурларын үчүнчү жактарга берүүгө Администрациянын укугу бар экендигин Пайдалануучу тастыктайт.

4.8.      Пайдалануучунун Администрация же Сервис модераторлору менен кат жазышуу дареги Сервисте көрсөтүлгөн электрондук почта кутусунун жардамы менен, ошондой эле башка коммуникация каражаттарынын жардамы менен жүргүзүлөт.

4.9.      Пайдалануучуга Сервисте модераторлордун жана Администрациянын аракеттери тууралуу түшүндүрмөлөрдү, талкууларды жана башка жазууларды (анын ичинде, бирок чектелбестен, кемсинтип кордогон мүнөздөгү) калтырууга тыюу салынат. Антпесе Сервис Администрациясы мындай Пайдалануучунун Жеке кабинетин (аккаунтун) тосмолоого же өчүрүүгө укуктуу.

4.10.     Пайдалануучу тийиштүү сурамды жөнөтүп, кайсы болбосун учурда өзүнүн телефон номерине же электрондук дарегине билдирүүлөрдү алуудан баш тарта алат.

 

5. Интеллектуалдык менчик

 

5.1.       Сервисте пайдаланылуучу программалардын, белгилердин, соода маркаларынын, автордук укуктун объектилеринин жана башка объектилердин жыйындысы анын мыйзамдуу укук ээлеринин интеллектуалдык менчиги болуп эсептелет жана интеллектуалдык менчик жөнүндө мыйзамдар менен, ошондой эле тиешелүү эл аралык укуктук келишимдер жана конвенциялар менен корголот.

5.2.      Администрация сайт жайгашкан домендик аттын, сайттын өзүнүн, мобилдик тиркемелердин, Сервис тарабынан түзүлгөн маалымат базаларынын (анын ичинде Сервис Пайдалануучулардын маалыматтар базасынын), ошондой эле бардык Сервистин жана Сервистин бардык программалык камсыздоосунун өзгөчө менчик ээси болуп саналат.

5.3.       Программалык камсыздоону жүктөөдө Администрация Пайдалануучуга жеке акысыз өзгөчө эмес лицензияны программалык камсыздоону пайдалануу үчүн аны үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө укуксуз берет.

5.4.       Мындай лицензия Сервистин кызматтарынан пайдалануу жана Сервистин функцияларына ылайык алардан пайда табуу үчүн Пайдалануучуга гана берүүгө арналган.

5.5.       Администрациянын (Сервистин) (анын ичинде программалык камсыздоонун) интеллектуалдык менчигинин объектилеринин толугу менен же кандайдыр-бир бөлүгүн көчүрмөлөөгө, өзгөртүүгө, таркатууга, сатууга, алмаштырууга же ижарага берүүгө, ошондой эле «талкалап кирүүгө» же программалык камсыздоонун баштапкы кодун Администрациянын кат жүзүндөгү руксаты жок алууга аракет кылууга тыйуу салынат. Бул Макулдашууда уруксаат берилгенден башка Сервистин курамына кирген жана Администрацияга таандык болгон элементтерди, символиканы, тексттерди, графикалык сүрөттөрдү, программаларды, маалымат базаларын жана башка объекттерди Администрациянын же башка укук ээсинин уруксааты жок кайсы болбосун түрдө колдонуу мыйзамсыз болуп эсептелет жана мыйзамдарга ылайык соттук кароонун жана бузуучуларды жарандык-укуктук, административдик жана  жазык жоопкерчилигине тартууга себеп болушу мүмкүн.

 

6. Жоопкерчиликти чектөө. Форс-мажор

 

6.1.       Сервисте Пайдалануучу тарабынан көрсөтүлгөн бардык маалымат (анын ичинде жеке маалыматтар) Пайдалануучу тарабынан анын Товарын сатуу үчүн жайгаштырылат. Колдонуучу гана тексттин туура киргизилишине, тиешелүү формалардын туура толтурулушуна жана маалыматтардын киргизилишине байланыштуу жоопкерчиликти өз мойнуна алат.

6.2.       Пайдалануучу өзү жөнүндө тигил же бул маалыматты өзүнүн гана кызыкчылыгында, анын ичинде Пайдалануучу менен байланышты орнотууну жеӊилдетүү же/жана Пайдалануучуну идентификациялоо үчүн жайгаштырат.

6.3.       Өзү жөнүндө маалыматты жайгаштыруу менен, Пайдалануучу мындай маалымат Сервисте ачык жеткиликтүүлүктө жайгаштырыла тургандыгын, башкача айтканда, кайсы болбосун келүүчүгө же Сервистин Пайдалануучуларына жеткиликтүү экендигин түшүнөт жана ага макул болот.

6.4.       Пайдалануучу интернет тармагында алдамчылык менен, ошондой эле Пайдалануучу тарабынан маалыматты жайгаштыруу менен байланыштуу тобокелдерди анын ичинде төмөнкүнү кошкондо, бирок булар менен гана чектелбеген тобокелдерди түшүнөт жана өзүнө кабыл алат: электрондук почта дарегинин спам-билдирүүлөрдү жөнөтмөлөр үчүн тизмеге кирип калуу тобокели, электрондук почта дарегинин ар кайсы алдамчылардын колуна түшүп калуу тобокели, телефон номурунун SMS-спамерлердин жана/же SMS-алдамчылардын колуна түшүп калуу тобокели жана мындай маалыматты жайгаштыруудан келип чыккан башка тобокелдер.

Пайдалануучулар жана Сервиске кирүүчүлөр үчүн мүмкүн болгон алдамчылык жосундар тууралуу эскерткич https://lalafo.kg/page/how-to-sell шилтемеси боюнча жайгаштырылган.

6.5.       Администрация Товарга карата бүтүмдөрдүн  уюштуруучусу, ортомчусу, сатып алуучу же сатуучу болуп саналбайт.

6.6.       Сервис Сервистин Пайдалануучулары менен бүтүмдөрдү жүргүзүү жана аткаруу (ишке ашыруу үчүн чыгымдарга, алынбай калган пайдага, кирешелерге, финансылык чыгашаларга же кыйыр, фактылык, бүтүмдөрдү жасоонун натыйжасында келтирилген кошумча же жазапулдук чыгашалар, ошондой эле кайсы-бир жактын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасындагы чыгашалар үчүн жоопкерчиликте болбойт.

6.7.       Сервистин кызматтарынан пайдаланып, Пайдалануучу Сервисти өзүнүн тобокелдиги менен пайдалануусун тастыктайт, Сервисте жайгаштырылган жарыяларды пайдаланууга байланышкан бардык коркунучтарды мойнуна алат.

6.8.       Сервис Пайдалауучуларга Сервисти пайдаланууга мыйзам тарабынан, ушул Макулдашуу жана башка эрежелер менен сатуу жана/же сатып алуу руксат берилген Товарларга карата жарыяларды жайгаштырууга мүмкүндүк берүүчү инструмент болуп эсептелет.

6.9.       Администрация Пайдалануучулар жайгаштырган жарыяларды дайыма эле текшере бербейт, ошондуктан Товардын сапаты, коопсуздугу, мыйзамдуулугу жана анын баяндамасына шайкештиги, ошондой эле сатуучунун сатуу жана кардардын Товарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү Сервистин контролдугунан тышкары турат.

6.10.     Администрация жарыяларда Пайдалануучулар тарабынанжайгаштырылган маалыматттардын аныктыгына контролдук жасай албайт.

6.11.     Сервисти пайдалануу менен Колдонуучу Сервисти "кандай болсо ошондой" өз тобокелдигинде колдонуп жатканына өзүнүн макулдугун тастыктайт. Колдонуучу Сервистеги жайгаштырылган жарыяларды жана маалыматтарды пайдаланууга байланыштуу бардык тобокелдиктерди баалайт жана өз мойнуна алат, ал эми Администрация, ошондой эле анын жетекчилиги, кызматкерлери жана агенттери Сервисте жайгаштырылган жарыялардын жана маалыматтардын мазмуну үчүн, ошондой эле Сервисте жайгаштырылган жарыяларды, маалыматтарды пайдалануунун натыйжасында келип чыккан ар кандай чыгым тартуулар жана жоготуулар үчүн эч кандай жоопкерчиликти өз мойнуна албайт.

6.12.     Администрация, анын жетекчилиги жана кызматкерлери, ошондой эле Сервисти колдоо кызматы Сервисте жайгаштырылган, Колдонуучунун байланыш маалыматтарын үчүнчү жактар тарабынан пайдаланылганына байланыштуу Колдонуучуга келип жаткан ар кандай   билдирүүлөрдүн (анын ичинде Колдонуучулардын почта ящигине жана /же уюлдук телефонуна келген,  ошондой эле ар кандай бөтөн мессенджерлердин жана сервистердин жардамы аркылуу алынган билдирүүлөрдүн) мазмуну үчүн, ошондой эле Колдонуучулардын маалыматтарынын башкача пайдаланылгандыгы үчүн жана мындай маалыматты пайдалануудан келип чыккан чыгым тартуулар жана жоготуулар үчүн эч кандай жоопкерчиликти албайт. Колдонуучу гана мындай билдирүүлөрдө камтылган маалыматтардын анын тарабынан колдонулганы үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алат.

6.13.     Пайдалануучу Сервисте жарыяны жайгаштыруу фактысы сунуш, кайсы-бир Товарды сатуу жана\же сатып алуу анык жана легалдуу экендигине кепилдик болуп эсептелбегендигин түшүнөт. Бүтүмдү ишке ашыруу жөнүндө чеимди Пайдалануучу өз бетинче кабыл алат.

6.14.     Мыйзам тарабынан руксат берилгендей, бардык дооматтар боюнча Сервистин жалпы жоопкерчилиги Пайдалануучу Сервистин кызматтарынан пайдалануу үчүн төлөгөн сумма же (Сервистин кароосу боюнча) Пайдалануучуга ушул кызматтарды кайталап берүү менен чектелет.

6.15.     Пайдалануучу менен башка Пайдалануучулардын жана\же Сервиске келүүчүлөрдүн ортосундагы бардык талаш-тартыштар (анын ичинде бүтүмдөрдү ишке ашыруунун натыйжасында) Администрацияны катыштырбастан Пайдалануучу өзү чече тургандыгына Пайдалануучу макулдук берет.

6.16.     Администрация Сервистин кызматтарына жана\же Пайдалануучулар жөнүндө кайсы болбосун маалыматка (анын ичинде жеке маалыматтарга) Администрациянын макулдугусуз аткарылган (руксатсыз) үчүнчү жактардын бардык кирүүлөрү үчүн жоопкерчиликте болбойт.

6.17.     Пайдалануучу Сервистин кайсы болбосун мазмуну менен байланышкан жана\же Пайдалануучу ишке ашырган бүтүмдөрдүн натыйжасында , автордук укуктарды каттоо жана мындай каттоо жөнүндө маалыматтар, Сервисте жеткиликтүү болгон товарлар жана кызматтар же Сервисте жайгаштырылган маалыматты пайдалануу менен өзү кирген Пайдалануучунун башка байланыштары боюнча ар кандай мүмкүн болгон же пайда болгон жоготуулар жана чыгашалар үчүн жоопкерчиликтүү болбойт жана Пайдалануучунун алдында тике же кыйыр милдеттенмелери жоктугуна макул болот.

6.18.     Администрация Сервиске өткөрүп бере турган же үчүнчү жактардын Сервис аркылуу өткөрүшү мүмкүн болгон бардык программалык үзгүлтүктөргө, бузулууларга жана башка техникалык кемчилдиктерге, ошондой эле катачылыктарга, программалык вирустарга ж.б. жоопкерчиликтүү болбойт.

6.19.     Пайдалануучу аракеттеги мыйзамдарга жана ушул Макулдашууга ылайык гана аракет кылууга жана ошондой эле Сервистин кызматтарын пайдаланууда Сервистеги өзүнүн аракеттерине жана аракетсиздигине мыйзамдарга ылайык толук жоопкерчиликте болууга милдеттенет.

6.20.     Пайдалануучунун укуктарын Сервистин башка Пайдалануучусу тарабынан бузулган учурда (интеллектуалдык менчиктин объектисин укукка каршы колдонуу жана башкалар), укуктары бузулган Пайдалануучу Администрацияга же модераторлорго тиешелүү даттануу менен кайрыла алат. Администрация даттанууну карайт жан анын негиздүү экендигинде Администрация Пайдалануучунун укуктарын бузууну токтотуу боюнча чараларды көрүүгө укуктуу.

6.21.     Администрация жарыяларда жайгаштырылган Товарлардын коопсуздугу жана укуктук “тазалыгы” жана Пайдалануучулардын бүтүмдөрдү түзүү учурунда коопсуздугу үчүн жооп бербейт.

6.22.     Бир дагы тарап ушул Макулдашуу боюнча милдеттерин  аткарбагандыгы үчүн мындай милдеттерди аткаруу Тараптар макулдашууну түзгөн учурда алдын ала биле албаган жеңилгис күч кырдаалдарынан улам кармалса же бузулса, жооптуу деп эсептелбейт.

Мындай кырдаалдарга төмөнкүлөр кирет: жер титирөөлөр, суу ташкындар, өрттөр, башка табигый кырсыктар, куралдуу жаңжалдар жана интервенция, террористтик актылар, жапырт башаламандык, элдик толкундоолор, иш таштоолор, мыйзамдарда өзгөртүүлөр, мамлекеттик бийлик органдарынын чечимдери, ошондой эле Тараптардын ушул Келишимди аткарууга түздөн-түз таасир этиши мүмкүн болгон башка жагдайлар.

 

7. Макулдашуунун аракет мөөнөтү.

 

7.1.       Бул макулдашуу Пайдалануучу каттоодон өткөн фактысына же Сервисте жарыяны жайгаштыргандыгына карабастан, Пайдалануучу тарабынан Сервистин кызматтарын пайдалана баштагандан тартып күчүнө кирет жана мөөнөтсүз аракетте болот.

7.2.       Пайдалануучу Сервистеги өзүнүн каттоосун бир тараптуу, бул тууралуу Администрацияны алдын ала эскертпестен жана себептерин түшүндүрбөстөн токтотууга укуктуу.

7.3.       Пайдалануучу менен Макулдашууну Администрация тарабынан бузуу төмөнкү учурларда болушу мүмкүн:

7.3.1.          Пайдалануучунун ушул Макулдашуунун шарттарын жана/же мыйзамдарды бузуусу, Сервиске же Администрацияга, анын ичинде аброюна же башка Сервис пайдалануучуларына кайсы  бир зыян келтирүүсү;

7.3.2.          Администрациянын же Сервистин саясатына каршы келген башка аракеттерди ишке ашыруу.

7.4.      Пайдалануучу тарабынан ушул Макулдашуунун, Келишим-офертанын, башка кошумча документтердин жоболорунун же Администрация тарабынан Сервисте жайгаштырылган жана Пайдалануучу тарабынан акцепттелген эрежелердин жана/же колдонуудагы мыйзамдардын, адеп-ахлактын ченемдеринин бузулушунда Сервис өзүнүн ыктыяры боюнча Пайдалануучуну кирүү мүмкүнчүлүгүн токтотуу укугун өзүнө калтырат. Кирүү мүмкүнчүлүгү токтотулган же маалыматтары анык болбой калган Пайдалануучу кайрадан катталууга укугу жок, ошондой эле мындай Пайдалануучунун Сервиске кирүү үчүн башка Пайдалануучунун каттоо маалыматтарын колдонууга укугу жок. Укуктук мамилелер Администрация тарабынан тийиштүү чечим кабыл алынгандан кийин гана калыбына келтирилиши мүмкүн.

 

8. Макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү

 

8.1.       Администрация тарабынан Сервистеги кызматтарды көрсөтүүнүн сапаттарын жакшыртуу, мыйзамдардын талаптарын сактоо жана рыноктук шарттардын өзгөрүүлөрүнө реакция кылуу максатында бул Макулдашууга Администрация тарабынан бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Макулдашуунун жаӊы редакциясы эгерде Макулдашуунун жаӊы редакциясы же Администрация тарап болуп эсептелген башка кошумча документтер менен башка каралбаган болсо, аны Интернет тармагына жайгаштырган учурдан тартып күчүнө кирет.

8.2.       Макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөргө Пайдалануучу макул болбогон учурда ал Сервиске жеткиликтүүлүктөн баш тартып, Сервистин кызматтарынан пайдаланууну токтотушу керек.

 

9.Башка шарттар.

 

9.1.       Талаш-тартыштар пайда болгон учурда ушул Макулдашуунун тараптары аларды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүгө милдеттенишет. Ушул Макулдашууну аткарууда жана Сервистин кызматтарын берүүдө келип чыккан талаш-тартыштар аракеттеги мыйзамдарга ылайык чечүүгө жатат.

9.2.       Бардык талаш-тартыштарга Эстониянын мыйзамдары колдонулат. Ушул Келишимге, ошондой эле Тараптардын ушул Келишимден келип чыккан мамилелерине колдонулуучу укук Эстониянын укугу болуп саналат.

9.3.       Администрация бир тараптуу тартипте, Пайдалануучуларды кабарлабастан ушул Макулдашууну өзгөртүү укугун өзүнө калтырат.  Макулдашуунун жаӊы редакциясы Сервисте жарыялоо күнүнөн тартып күчүнө кирет.

9.4.       Макулдашууда эч нерсе Пайдалануучу менен Администрациянын ортосундагы агенттик мамилелердин, Жолдоштук мамилелердин, биргелешкен ишмердик боюнча мамилелердин, жеке жалдоо мамилелерин, же Макулдашуу менен түздөн-түз каралбаган башка кайсы-бир мамилелердин түзүлүшү катары түшүнүлүшү жана чечмеленүүсү мүмкүн эмес.

9.5.       Макулдашуунун кайсы-бир жобосунун жараксыз же мажбурлап аткарууга жатпай тургандыгын сот аркылуу аныктоо Макулдашуунун башка жоболорунун жараксыздыгына алып келбейт.

9.6.       Пайдалануучулардын кимдир бирөөсүнүн Макулдашуунун жоболорун бузуусунда Администрация тарабынан болгон аракетсиздик Администрациянын өз кызыкчылыктарын жана укуктарын коргоо боюнча тиешелүү аракеттерди кийинчерээк көрүшү боюнча укуктарынан ажыратпайт.

9.7.       Ушул Макулдашуу менен каралбаган башка бардык шарттар жана жагдайлар өзүнчө жеке тартипте жөнгө салынат.

 

Пайдалануучу ушул Макулдашуунун бардык пункттары менен таанышкандыгын жана аларды сөзсүз түрдө толук көлөмдө кабыл алгандыгын тастыктайт.

 

Толуктоолор:

  1. №1 тиркеме (Конфиденциалдуулук саясаты)

 

http://lalafo.kg/ Пайдалануучулук макулдашууга №1 тиркеме.

 

Конфиденциалдуулук саясаты

 

1.1.       Ушул Конфиденциалдуулук саясаты http://lalafo.kg/ Сервисинин Пайдалануучулук Макулдашуусунун ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.

1.2.       Ушул Конфиденциалдуулук саясаты Пайдалануучунун жеке маалыматтарынын алуунун, сактоонун, пайдалануунун, ачуунун жана коргоонун тартибин аныктайт.

1.3.       Пайдалануучулардын жеке маалыматтарынын базасы Администрациянын дареги боюнча турат.

1.4.       Жеке маалыматтардын Базасынын тескөөчүсү болуп «ЯЛЛА КЛАССИФАЙДС» (YALLA CLASSIFIEDS OÜ Жоопкерчилиги чектелген коомдун Администрациясы эсептелет.

1.5.       Жарыяны публикациялоо үчүн же Пайдалануучуну Сервисте каттоодон өткөрүүдө же таратууга кол койууда, ошондой эле Сервисти пайдалануунун башка учурларында форманы толтурууда Пайдалануучу Администрацияга маалымдарды жана жеке маалыматтарды берет. Маалыматтарды топтоо ошондой эле Сервисти Пайдалануучуларды сурамжылоону жүргүзүү жолу менен дагы ишке ашырылышы мүмкүн. Пайдалануучулардын сурамжылоодо катышуусу Пайдалануучулардын макулдугу менен жүргүзүлөт.

1.6.       Пайдалануучу өз бетинче жана ыктыярдуу түрдө Сервискеөзү жөнүндө жеке маалыматты жана башка бардык маалыматты берүү чечимин кабыл алат жана ошону менен Администрацияга мындай жеке маалыматтарды иштетүүгө, аларды иштетүү үчүн башка Пайдалануучуларга жана/же Администрациянын тапшырмасы мененүчүнчү жактарга иштетүү үчүн өткөрүп берүүгө макулдугун билдирет.

1.7.       Жеке маалыматты иштетүү болуп, жеке маалыматтарды топтоо, каттоо, чогултуу, сактоо, ылайыкташтыруу, өзгөртүү, жаӊыртуу, пайдалануу жана таркатуу (таркатуу, ишке ашыруу, өткөрүп берүү, анын ичинде чет өлкөгө) жана анын ичинде маалыматтык системаларды (автоматташтырылган) колдонуу менен жок кылуу эсептелет.

1.8.       Жеке маалыматтарды иштетүүнүн максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет, анын ичинде:

1.8.1. Сервистин, анын сервистеринин жана кызматтарынын иштөөсүн жакшыртуу максатында статистикалык жана аналитикалык маалыматтарды алуу;

1.8.2. көрсөтүлүп жаткан кызматтардын спектрин кеӊейтүү;

1.8.3. Сервистин же үчүнчү жактардын маалыматтык же жарнамалык билдирүүлөрүн алуу (жаӊы мүмкүнчүлүктөр, акциялар жана башка жаӊылыктар жөнүндө кабарландыруулар);

1.8.4. Пайдалануучулардын же үчүнчү жактардын мыйзамсыз же санкцияланбаган аракеттерин алдын алуу же болтурбоо;

1.8.5. аракеттеги мыйзамдардын талаптарын сактоону камсыз кылуу.

1.9.       Сервис Пайдалануучулар жөнүндө төмөнкү маалыматты топтойт:

1.9.1.          Сервисти пайдаланууда Администрацияга киргизе, көрсөтө же башка ыкма менен ача турган (персоналдык) жеке маалыматты. Мындай маалымат болуп, алып айтканда, (бирок чектелбестен), Пайдалануучунун аты жана фамилиясы (аталышы), электрондук почтанын дареги, телефон номуру, Пайдалануучунун жайгашуусу, ошондой эле дареги эсептелет. Эгерде Пайдалануучу социалдык тармактын профили аркылуу кирсе, анда Сервис мындай социалдык тармактын профилинде жайгаштырылган маалыматты чогултат.  Сервис Пайдалануучунун маалыматтарын Интернетте таркатуу жана публикациялоо үчүн канал бергендиктен, Пайдалануучу өзү берген маалымат боюнча жоопкерчиликтүү болот.

1.9.2.          Ага кирүү учурунда Сервистин программалык камсыздоосу тарабынан автоматтык түрдө чогултулуучу техникалык маалымат.

1.10.     Сервис, ошондой эле Администрация расалык же этностук тек, улуттук таандыктуулук,  саясий, диний жана дүйнөтааным ынанымдар, саясий партияларда жана профессионалдык союздарда мүчөлүк, кылмыш жазасына соттолуу тууралуу маалыматтарды, ошондой эле саламаттыкка, сексуалдык адаттарга, жыныстык жашоого тиешелүү маалыматтарды,  биометрикалык же генетикалык маалыматтарды чогултпайт жана иштетпейт.

1.11.     Сервис жана Администрация Сервиске эч кандай тиешеси жок үчүнчү жактарга Пайдалануучу тарабынан берилген жеке жана башка маалыматтарды, Пайдалануучу мындай уруксаатты берген учурларды санабаганда, ошондой эле ушул Макулдашуу же мыйзамдар менен каралган учурлардан башка учурларда өткөрүп бербейт.

1.12.     Администрация белгилүү ээси көрсөтүлбөгөн маалыматты (Пайдалануучуларды өзүнчө далдаштыруусун мүмкүн кылбаган маалыматтар) четтик кызмат жеткирип берүүчүлөргө, ишенимдүү өнөктөштөргө же авторлоштурулган изилдөөчүлөргө Пайдалануучуну кандай жарнама же кызмат кызыктыраарын жакшыраак түшүнүү максатында, ошондой эле ушул Макулдашууну аткаруу (Пайдалануучуларга кызмат көрсөтүү), Сервистин кызматтарынын сапатын жана натыйжалуулугун жакшыртуу максатында же Администрациянын пикири боюнча чоң социалдык пайда алып келе алган илимий изилдөөлөргө Сервистин салымын камсыз кылуу максатында өткөрүп бериши мүмкүн. Муну менен бирге өткөрүлүп берилип жаткан маалыматтар ушул Купуялуулук саясатынын предмети болуп саналат, ал эми тартылган үчүнчү жактар алынган маалыматты Администрацияга кызматтарды көрсөтүүдөн башкача пайдаланууга укугу жок.

Тапшырык ээси өзүнүн жеке маалыматтарын берүүнү, чогултулуп жаткан маалыматтар тизмеси, аларды чогултуу жана пайдалануу негиздери жана максаттары менен, жеке маалыматтарды үчүнчү жакка өткөрүп берүү мүмкүнчүлүгү менен таанышууну ырастайт, ошондой эле ал жеке маалыматтарды башкача колдонуу мүмкүнчүлүгү тууралуу маалымдалган жана анын жеке маалыматтарын чогултууга, иштетүүгө жана сактоого, жеке маалыматтардын колдонулушуна өзүнүн макулдугун берет.

1.13.     Сервисти пайдалануу процессинде Пайдалануучулар берген маалыматтарды жана жеке маалымдарды Сервис жана Администрация сатпайт жана ижарага бербейт.

1.14.     Пайдалануучулардын ортосундагы өз ара аракеттерди жеӊилдетүү үчүн кызматтар башка Пайдалануучулардын байланыш маалыматтарына чектелүү жеткиликтүүлүктү билдирет. Башка Пайдалануучулар берген маалыматтарды пайдалануу укугу Пайдалануучулук макулдашуу менен чектелет.

1.15.     Сервисти Пайдалануучу башка Пайдалануучу берген маалымдарды мындай пайдалануучунун кат жүзүндөгү руксатысыз же башка кандайдыр -бир ыкма менен тастыкталган мындай маалымдарды пайдаланууну тастыктоосуз пайдаланбоого милдеттенет. Сервисти пайдаланууга байланыштуу башка Пайдалануучулар жөнүндө Пайдалануучу алган бардык маалымдар Товарларга карата бүтүмдөрдү жасоо жана аткаруу үчүн гана пайдаланылышы мүмкүн. Ошентип, Пайдалануучуга башка Пайдалануучулардын электрондук дарегин, ошол сыяктуу телефон номурун тикелей жарнамалык таркатуу же ылайыксыз электрондук билдирүүлөрдү башка таркатуу максаты үчүн, ошондой эле укукка каршы же башка Пайдалануучунун билүүсүз жана макулдугусуз жасалуучу аракеттерге колдонууга руксат берилбейт.

1.16.     Сервисти Пайдалануучу каалаган учурда Сервисти пайдалануу процессинде өткөрүп берген жеке же башка маалыматтарды өзгөртүүгө, жок кылууга же башка ыкма менен редакциялоого мүмкүндүгү бар.

1.17.     Пайдалануучу өзү көрсөткөн бардык маалыматтардын жана маалымдардын тактыгы жана тууралыгы боюнча жоопкерчиликтүү болот.

1.18.     Эгерде Пайдалануучу кирүүнү жана катталууну аткарып, OpenID кызматынын жардамы менен Сервисти пайдаланса, Пайдалануучу өзүнүн маалымдарын берүүнү жана пайдалануунун тартибин ушундай сервистин настройкаларына карата тууралай алат.

1.19.     Сервис жана Администрация Пайдалануучунун жеке маалымдарын үчүнчү жактардын санкцияланбаган кирүүсүнөн коргоо үчүн бардык акыл-эстүү чараларды кабыл алат.

1.20.     Сервис чогултуучу жана итетүүчү бардык жеке маалымдар корпоративдик тармактан тышкары кирүүгө мүмкүн болбогон бир же бир нече корголгон серверлерде сакталат. Пайдалануучулардын жеке жана башка маалыматтарына жеткиликтүүлүк менен пайдалануу функцияларын аткаруучу Администрациянын бардык кызматкерлери Пайдалануучулар жөнүндө үчүнчү жактарга маалыматтарды ачыкка чыгарбоо боюнча Макулдашууга кол коюшкан.

 

2. Cookies, веб-маяктар, жана ушундай технологиялар

 

2.1.       Маалыматты сактоо үчүн Сервис Cookies, веб-маяктарды жана ушундай башка технологияларды пайдалануусу мүмкүн. Мындай файлдар Сервисти жана анын тиркемелерин Сервистин кызматтарынын сапатын жакшыруу максатында (анын ичинде коопсуздугун), ошондой эле жарнамалык максатта пайдаланылат.

2.2.       Сервис Пайдалануучудан алган кайсы болбосун маалымат, ошондой эле Пайдалануучунун браузеринде Cookies файлдарын жайгаштыруу Пайдалануучуну кабаландыруу аркылуу анын макулдугу менен жасалат. Сервисти пайдаланууну улантуу менен Пайдалануучу Сервиске Пайдалануучунун браузеринде Cookies файлдарын сактоого өзүнүн руксатын берет

2.3.       Пайдалануучунун браузеринин жана Cookies тин активдүүлүк процессинде Пайдалануучунун түзүлүшүндөкала турган Cookies жана ушундай технологияларды, жана Пайдалануучунун түзүлүшүндө узак мезгилге чейин кала турган башка ушундай технологияларды Сервис  пайдаланат. Эгерде Пайдалануучунун түзүлүшү буга жол бере турган болсо, Пайдалануучу мындай Cookies терди тосмолоого, алып салууга же ажыратып салууга укуктуу.

2.3.1.          Cookies – Сервистен алынган тексттик же бинардык маалымдар түрүндөгү маалыматты баяндоого пайдаланылуучу, Пайдалануучуда сакталган, башкача айтканда, браузерде, эгерде Сервистин Пайдалануучусу кайталап ага келе турган болсо, андан кийин Сервиске жөнөтүлүүчү компьютердик технологиядагы  түшүнүк. Ошентип, келүү учурунда Сервис Пайдалануучунун браузерин белгилейт. Cookies файлдары системага кирүүгө жана статистиканы чогултуу үчүн зарыл болгон маалымдарды жазып алуу менен Сервис менен пайдаланууну жеӊилдетет. Cookies файлдары жеке маалымдарды камтыбайт.

2.3.2.          Веб-маяктар – Сервисте, ошондой эле анын сервистеринде, тиркемелеринде, билдирүүлөр менен алмашууда жана демейде Пайдалануучуну аныктоо үчүн Cookies менен айкалышта иштей турган инструменттерде кошула турган анча чоӊ эмес графикалык сүрөттөр (ошондой эле “чекиттик маркерлер” же “Тармактык маяктар” катары белгилүү болгон).

2.3.3.          Ушундай технологиялар – локалдуу жалпы объектилерди же «flash cookies», «HTML 5 cookies» сыяктуу локалдуу кампаларды пайдалануучу браузерде же түзүлүштө маалыматтарды сактоочу технологиялар жана программалык веб-тиркемелердин башка методдору . Бул технологиялар Пайдалануучунун бардык браузерлеринде иштей алышат, ал эми айрым учурларда толугу менен башкарылуучу браузер боло алышпайт жана Пайдалануучу орноткон тиркемелер жана түзүлүштөр аркылуу түздөн-түз башкарууну талап кылышы мүмкүн.

2.4.       Cookies жана башка ушул сыяктуу технологияларга санкцияланбаган жетүү мүмкүнчүлүгүн алдын алуу үчүн Администрация коопсуздук чараларын көрөт. Пайдалануучу ушуга окшош коопсуздук чараларын көрүүнү милдеттенет. Администрация Администрация гана жана\же Сервистин кызматтарын ыйгарым укуктуу жөнөтүүчүлөр гана Cookies тин маалымдарына жеткиликтүүлүккө эээкендигине кепилдик берет.

2.5.       Сервистин кызматтарын жөнөтүүчүлөр Сервистин ар кандай аспектилери менен жардам көрсөтүүчү компаниялар болуп эсептелет. Администрация айрым ыйгарым укуктуу кызматтардыжөнөтүүчүлөрдү Сервистин тиешелүү кызматтарын Пайдалауучуга берүү үчүн жана ошондой эле түздөн-түз Сервистин ишмердигине байланышкан башка максаттар үчүн пайдаланат. Кызматтарды ушундай жөнөнтүүчүлөр Сервистин кызматтары аркылуу Пайдалануучунун түзүлүшүнө Cookies ти жайгаштыра алат (чоочун Cookies). Ошондой эле алар башка маалыматтарды, мисалы, IP-даректи же башка идентификаторлорду чогулта алышат.

2.6.       Жогоруда айтылган технологияларды пайдалануу менен Сервис чогулткан жана сактаган бардык маалымат Пайдалануучунун макулдугу менен пайдаланылат.

2.7.       Пайдалануучу Cookies ти браузердин же түзүлүштүн настройкаларында башкара алат. Маалыматты топтоодон жана сактоодон баш тартуу үчүн браузердин настройкаларындагы “Cookies ти сактабоо” пунктунда желекчени орнтуп, ошондой эле “Cookies ти тазалоо” кнопкасын басып койуу керек.

2.8.       Системада камтылуучу техникалык мүнөздөгү маалымат, мисалы, IP-дарек Сервис тарабынан тармактык тейлөө, ошондой эле статистикалык жана башка маалыматты жалпылоо үчүн пайдаланылат.

2.9.       Сервис Пайдалануучунун жеке керектөөлөрүнө жана кызыкчылктарына ыӊгайлашуучу берилип жаткан сервистердин жогорку сапатын камсыз кылуу максатында Пайдалануучунун акыркы кирүүсүнүн маалымдарын сактайт.

 

3. Конфиденциалдуулук саясатына өзгөртүүлөрдү киргизүү

 

3.1.       Администрация Конфиденциалдуулук саясатынын эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизет, жок кылат жана жаӊырта алат.

3.2.       Эгерде Пайдалануучу киргизилген өзгөртүүлөр менен макул эмес болсо, анда ал Сервисти пайдаланууну токтотууга милдеттүү. Эгерде Пайдалануучу Сервисти пайдаланууну уланта берсе, анда ал макул болуп, Конфиденциалдуулук саясатынын бардык өзгөртүүлөрүн жана жаӊы редакциясын толугу менен кабыл алат.

 

 

АКЫЛУУ КЫЗМАТТАРДЫ КӨРСӨТҮҮ ЖӨНҮНДӨ КЕЛИШИМ-ОФЕРТА

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

 

1.1.       Бул документ Эстония Республикасында катталган, Кыргыз Республикасында «Ялла Классифайдс» ЖЧК сынын филиалы(мындан ары- Аткаруучу) менен көрсөтүлгөн «Ялла Классифайдс» Жоопкерчилиги чектелген коомунун ушул Офертада баяндалган шарттарда кызматтарды көрсөтүү жөнүндө белгисиз чөйрөдөгү адамдарга багытталган Келишимди (мындан ары- Келишим) түзүү боюнча ачык сунушу (мындан ары-Оферта)  болуп эсептелет.

1.2.       Ушул Келишим ачык келишим болуп саналат жана офертада баяндалган шарттарды (акцепти) кабыл алган учурда, жеке же юридикалык жак Келишим боюнча Буюртма берүүчү болот жана ушул Келишимдин жана анын ажырагыс бөлүгү болгон тиркемелеринин шарттарын аткарууга милдеттенет. Офертанын 4-пунктуна ылайык Буюртма берүүчү тарабынан аткарылган Офертанын акцепти Офертанын шарттарында Келишимди түзөт.

1.3.       Ушул Келишим боюнча Тапшырык ээси болуп https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer шилтемеси боюнча жайгашкан Пайдалануучу макулдашуусу менен каралган шарттарда, ошондой эле ушул Келишимде сүйлөшүлгөн шарттарда  Акылуу кызматтарга тапшырык берген Сервис Пайдалануучусу эсептелет.

Ушул Келишим боюнча Тапшырык ээлери болуп Пайдалануучулар – кызматтар үчүн накталай эмес жол менен түздөн-түз Аткаруучунун алыш-бериш эсебине мындай Тапшырык ээлери жана Аткаруучу арасында өзүнчө түзүлгөн жеке келишимдер боюнча төлөм жүргүзгөн жеке ишкерлик субъекттери саналбайт.

Мыйзамга ылайык Келишимди түзүүдө чектөө коюлган жак Буюртма берүүчү боло албайт (анын ичинде, жалаң гана чарба иштерин жүргүзүүгө тийиштүү чектөөлөрү бар жактарга эмес).

1.4.       Оферта аны Интернет тармагына https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer шилтемеси боюнча жайгаштырган учурдан тартып күчүнө кирет жана Офертаны Аткаруучу тарабынан чакыртып алганга чейин аракет кылат. Алуучу тарабынан алынган оферта Аткаруучу тарабынан каалаган убакытта чакыртылып алынышы мүмкүн.

1.5.       Аткаруучу Офертанын шарттарына (анын ичинде тарифтердин баасы жана баяндамасына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жана/же өз каалоосу боюнча Офертаны каалаган учурда чакыртып алуу боюнча укуктарды өзүнө калтырат.Офертага Аткаруучу тараптан өзгөртүүлөр киргизилген учурда, эгерде мындай жайгаштырууда өзгөртүүлөрдүн күчүнө кирүүсү боюнча башка мөөнөт каралбаган болсо, мындай өзгөртүүлөр Офертанын өзгөртүлгөн тексти Интернет тармагына ушул Келишимдин 4-п. көрсөтүлгөн дарек боюнча жайгаштырылган учурдан тартып күчүнө кирет.

1.6.       Ушул Келишимде көрсөтүлбөгөн бардык башка терминдер https://lalafo.kg/page/user-agreement   шилтемеси боюнча жайгашкан Колдонуучунун макулдашуусуна, мыйзамдарга же ишкер кызмат салттарына ылайык чечмеленет.

 

2. КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

 

2.1.      Ушул Келишим менен аныкталган тартипте жана шарттарда Аткаруучу Тапшырык ээсине ушул Келишимдин 2.2. пунктчаларында аныкталган акылуу кызматтарды көрсөтөт (андан ары биргеликте – “Кызматтар” же “Акылуу кызматтар”), ал эми Тапшырык ээси Аткаруучуга көрсөтүлгөн кызматтарды кабыл алып, төлөп берүүнү милдеттенет.

2.2.      Ушул Келишим боюнча кызматтар Аткаруучу тарабынан биргеликте жана/же өз-өзүнчө көрсөтүлөт жана өзүнө Тапшырык ээсинин материалдарын жайгаштыруу  жана иштетүү,  ошондой эле Акылуу кызматтарды көрсөтүү (активдештирүү), тактап айтканда төмөнкү максаттарда Тапшырык ээсинин Интернет тармагы аркылуу Сервиске кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну камтыйт:

2.2.1.          Тапшырык ээсине “Бизнес профиль” кызматын түзүүгө жана тариздөөгө (активдештирүүгө) жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү. “Бизнес профиль” кызматынын сыпатталышы Пайдалануучунун Жеке кабинетинде (аккаунтунда), ошондой эле Сервистин башка барактарында жайгашкан. Кызмат баасы Тапшырык ээсинин (Пайдалануучунун) Жеке кабинетинде (аккаунтунда), ошондой эле Сервистин башка барактарында жайгаштырылган тарифтерге ылайык аныкталат.

2.2.2.          Түрлөрү жана сыпатталышы https://lalafo.kg/page/paid-features шилтемеси боюнча жарыяланган  же Сервистин башка барактарында жайгашкан башка акылуу кызматтарды активдештирүү. Башка акылуу кызматтардын баалары Тапшырык ээсинин (Пайдалануучунун) Жеке кабинетинде (аккаунтунда), ошондой эле Сервистин башка барактарында жайгаштырылган тарифтерге ылайык аныкталат.

2.2.3.          Сервисте жарнаманы жайгаштыруу(мындан ары – «жарнамалык кызматтар»). Жарнамалык кызматтардын баасы https://lalafo.kg/advertising шилтемеси боюнча жарыяланган тарифтерге ылайык  аныкталат.

2.3.      Тапшырыкчы ушул Офертада баяндалган шарттарга макул болот жана ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп, https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer шилтемесинде жайгаштырылган «Пайдалануучулук макулдашууну» жана https://lalafo.kg/page/how-to-sel шилтемесинде жайгаштырылган «Маалыматты жайгаштыруунун эрежелерин» аткарууга милдеттенет. Эгерде Пайдалануучулук макулдашууга же Маалыматты жайгаштыруунун эрежелерине Тапшырыкчы тарабынан Офертаны акцептөөдөн кийин өзгөртүүлөр киргизилсе, анда Тапшырыкчы ушул Келишимди бир тараптуу тартипте бузууга укуктуу. Эгерде Тапшырыкчы Сервистин кызматтарынан пайдаланууну уланта берген учурда, ал Пайдалануучулук макулдашууга же Маалыматты жайгаштыруунун эрежелерине киргизилген бардык өзгөртүүлөрдгө макул болот жана кабыл алат.

2.4.      Кызматтардын аталышы, көлөмү, баасы жана башка шарттары Аткаруучу тарабынан Буюртмачы менен алдын ала макулдашылбастан өзгөртүлүшү мүмкүн, ал жөнүндө Аткаруучу Сервистин тиешелүү барактарында көрсөтөт. Эгерде кандайдыр-бир кызматтарды кошкондон кийин анын шарттары өзгөрүлүп, Буюртмачы бул жаңы шарттар менен макул болбосо, ал Буюртмачы ушул Келишимде каралган тартипте жана шарттарда активдештирилген кызматты алуудан баш тартууга укуктуу.

2.5.      Кызматтарды көрсөтүүнүн орду (ушул Келишимди түзүүнүн орду) болуп, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы эсептелет.

2.6.      Ушул Келишим боюнча Кызматтарды көрсөтүү үчүн отчеттук мезгил болуп календарлык ай эсептелет.

 

3. АКЫЛУУ КЫЗМАТТАРДЫН БААСЫ ЖАНА ТӨЛӨӨ ШАРТТАРЫ. КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН БАШКА ШАРТТАРЫ

 

3.1.      Аткаруучунун ушул Келишим боюнча Акылуу кызматтарынын баасы ушул Келишимдин 2.2. пунктунун 2.2.1 - 2.2.3 пунктчаларына ылайык Тапшырык ээси тарабынан тандалган тарифтерди эске алуу менен аныкталат. Бул учурда, Аткаруучу бир тараптуу тартипте же ушул Келишимдин Тараптарынын ортосундагы  кошумча макулдашуу боюнча Тапшырыкчыга аракеттеги тарифтерге жеӊилдетүүлөрдү жана/же бонустарды берүүгө укукка ээ болот.

3.2.      Аткаруучунун Кызматтарынын баасы бардык салыктарды жана жыйымдарды өзүнө камтыйт.

3.3.      Ушул Келишимдин шарттарына ылайык Акылуу кызматтар кызматтардын наркынан 100% (жүз пайыз) өлчөмүндө алдын ала төлөм жүргүзүү шарттарында, эгер башкасы Тараптар менен макулдашылбаса, көрсөтүлөт.

3.4.      Кызматтар үчүн төлөм Сервис кызматташкан төлөм системалары (банк карталары (VISA, Mastercard), төлөм терминалдары, электрондук жана мобилдик капчыктар) аркылуу жүргүзүлөт. Төлөм ыкмалары тууралуу толук маалымат ошондой эле Сервистин төлөм ыкмалары тууралуу барактарында жайгаштырылган же Сервисте көрсөтүлгөн байланыш маалыматтары боюнча Администрация тарабынан берилиши мүмкүн. Төлөм ыкмалары өзгөрүлүшү мүмкүн.

3.5.      Төлөө күнү болуп, Аткаруучунун эсебине акча каражаттарынын түшүү күнү эсептелинет.

3.6.      Аткаруучунун кызматтары үчүн   ортомчулар (төлөм системалары, банктар жана башка субъекттер сыяктуу) аркылуу төлөм жүргүзүүдө  мындай ортомчулар үчүнчү жактар болуп эсептелет жана  төлөмдү иштетүү, каражаттарды эсепке киргизүү үчүн комиссиялар сыяктуу кошумча комиссияларды же башка ортомчу төлөмдөрүн алыш мүмкүн. Бардык мындай кошумча комиссиялар жана төлөмдөр, анын ичинде валюталарды конвертациялоодо пайда болгон төлөмдөр Тапшырык ээси тарабынан төлөнөт.

3.7.      Акы төлөнүүчү кызматтар үчүн акы төлөө Колдонуучунун Келишиминин 3-бөлүмүндө баяндалган Акы төлөнүүчү кызматты автоматтык түрдө узартуунун шарттарында (Колдонуучунун Капчыгынын балансындагы каражаттарды эсептен чыгаруу аркылуу же "Жазылуу" кызматынын шарттарында) жүргүзүлүшү мүмкүн.

3.8.      Акылуу кызматтар Аткаруучу тарабынан Тапшырык ээсине кызматтар үчүн  тийиштүү тарифтерде аныкталган мөөнөттөрдө көрсөтүлөт.

3.9.      Эгерде Тапшырыкчы Аткаруучуга кызматтар көрсөтүлгөн айдан кийинки календарлык айдын 5-күнүнө чейин кызматтарды көрсөтүүнүн сапаты же мөөнөттөрүнө карата жүйөлүү дооматтарды көрсөтпөсө, мындай кызматтар Тапшырыкчы тарабынан толук көлөмдө кабыл алынган болуп эсептелет, андан ары мындай кызматтардын сапаты жана мөөнөттөрү боюнча бардык дооматтар кабыл алынбайт жана мындай кызматтар талаптагыдай сапатта жана талаптагыдай түрдө көрсөтүлгөн деп эсептелет.

Кызмат көрсөтүүнүн сапаты боюнча Аткаруучуга бардык арыздарды ушул шилтеме боюнча көрсөтүлгөн байланыштарга берсе болот: https://lalafo.kg/contacts.

3.10.      Көрсөтүлгөн кызматтарды кабыл алуу-өткөрүү актылары, эсептер жана эсеп-фактуралары жалгыз гана жеке ишкердик субъекттери  болгон  Тапшырык ээлерине жана кызматтар үчүн түздөн-түз Аткаруучунун алыш-бериш эсебине накталай эмес жол менен жана мындай Тапшырык ээлери менен түзүлгөн өзүнчө келишимдер боюнча, ошондой эле  төлөм сервистеринин кызматтарын жана Сервистин контролдук-кассалык машинасын колдонбостон төлөм жүргүзгөн учурда гана берилет.  Башка учурларда  көрсөтүлгөн кызматтарды кабыл алуу-өткөрүү актылары Аткаруучу тарабынан берилбейт. Өзүнчө жеке келишимди түзүүдө бул Келишимдин шарттары Тапшырык ээсине жайылбайт жана өзүнчө түзүлгөн жеке келишим боюнча Аткаруучунун Кызматтарынын баасы бардык төлөөгө зарыл болгон салык жана жыйымдар суммасына көбөйөт.

 

4. ОФЕРТАНЫН АКЦЕПТИ ЖАНА КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮ

 

4.1.      Тапшырыкчы Офертанын акцептин жүргүзөт жана Келишимдин 3.3. п. ылайык Аткаруучунун кызматтарын алдын ала төлөө жолу менен ушул Келишимди түзөт.

 

5. КЕЛИШИМДИН АРАКЕТ МӨӨНӨТҮ ЖАНА КЕЛИШИМДИ ӨЗГӨРТҮҮ

 

5.1.      Келишим Офертаны Тапшырыкчы тарабынан акцептөө күнүнөн тартып күчүнө кирет жана:

а)               Келишим боюнча Тараптардын милдеттенмелери толук аткарылганга чейин, же

б)               Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузганга чейин.

 

6.КЕЛИШИМДИ БУЗУУ

 

6.1.       Келишим төмөнкү учурларда мөөнөтүнөн мурда бузулушу мүмкүн:

6.1.1.          Тараптардын макулдашуусу боюнча каалаган убакта;

6.1.2.          Кайсы болбосун Тараптын демилгеси боюнча башка Тарап Келишимдин шарттарын бузган учурда башка Тарапка кат жүзүндөгү кабарландырууну жиберүү менен. Мындай учурда Келишим дин шарттарын бузган Тарап башка Тараптын тиешелүү кат жүзүндөгү кабарландыруусун алган учурдан баштап Келишим токтотулган деп эсептелет.

6.1.3.          Кайсы болбосун Тараптын демилгеси менен башка Тарапты Келишимди мындай бузууга чейин 10 (он) календарлык күн мурда кат жүзүндө кабарландыруу шартында.

6.1.4.          Ушул Келишимде же мыйзамдарда каралган башка учурларда.

6.2.      Акылуу кызматтарын төлөгөн сервистин колдонуучусу, төлөнгөн кызматтар аткарылбаган учурда, администрацияга төлөнгөн каражаттарды артка кайтарып берүү боюнча талабы менен кайрылууга укугу бар. Адмимнистрация төлөм каражыттарын төмөнку учурларда гана кайтарат:

6.2.1.         Тапшырык ээси же Аткаруучу тарабынан келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу демилгеси болгон учурда, Аткаруучу Тапшырык ээсине төлөнгөн каражаттардан калган, бирок аткарылбаган кызматтары учун каражаттарды гана кайтарып берет (Бул келишим Тапшырык ээси тарабынан Пайдалануучу Макулдашуусу жана Келишим милдеттерин бузбаган учурда гана аткарылат, Пайдалануучунун Макулдашуусу https://lalafo.kg/page/user-agreement-and-privacy-policy-and-agreement-offer).

6.2.2.          эгерде кызмат Сервистин иштөө учурунда пайда болгон техникалык себептер менен көрсөтүлбөй калса;

6.2.3.          Акылуу кызматтарды көрсөтүү жөнүндө келишим-офертасы менен каралган учурларда же Сервис жана Тапшырык ээси арасында түзүлгөн өзүнчө жеке келишимдер менен каралган шарттарда.

6.2.4.          Администрациянын чечими боюнча башка жекече учурларда.

Акча каражаттарын кайтаруу тартиби ар бир айкын учурларда Администрация жана Пайдалануучу (Тапшырык ээси) тарабынан аныкталат.

6.3.      Администрация Пайдалануучуга акча каражаттарын төмөнкү учурларда кайтарып берүүдөн баш тартууга укуктуу, эгерде:

6.3.1.          Пайдалануучу ушул Макулдашуунун шарттарын системалуу түрдө бузса.

6.3.2.          Эгерде кызмат активдештирилген, анын ичинде жарыя модерациядан кийин алынып салынган учурларда.

6.3.3.          Пайдалануучу тыюу салынган Товарлар тууралуу жарыяны жайгаштырды.

6.3.4.          Эгерде төлөм системасында кандайдыр-бир бузулуулар пайда болгон учурда. Пайдалануучулар Сервистин кызматтарына ал аркылуу төлөп жүргөн төлөм системаларынын иши боюнча Сервис жоопкерчиликтүү болбойт. Мындай учурларда акча каражаттарын кайтаруу маеселеси жеке тартипте чечилет.

6.3.5.   Башка учурларда Администрациянын чеими боюнча.

6.4.      Келишим Тараптардын макулдашуусу боюнча токтотулушу мүмкүн.

 

7.КЕПИЛДИКТЕР

 

7.1.       Аткаруучу ушул Келишимди түзүүгө жана аткарууга зарыл болгон бардык укуктарга жана ыйгарым укуктарга ээ экендигине кепилдик берет.

7.2.       Тапшырыкчы өзү тарабынан Аткаруучуга берүүчү бардык маалыматтык материалдар жарнама жөнүндө, автордук укук жана аралаш укуктар жөнүндө, монополияга каршы мыйзамдардын талаптарын кошо, ак ниет эмес атаандаштык тан коргоо жөнүндө жана экономикалык атаандаштыктан коргоо жөнүндө мыйзамдарды кошо аракеттеги мыйзамдардын талаптарына ылайык келе тургандыгын кепилдейт жана тастыктайт. Тапшырыкчы маалыматтык материалдар мыйзамдарга ылайык бардык зарыл болгон материалдарды камтый тургандыгын, ошондой эле маалыматтык материалдарды жайгаштыруу, мазмуну жана формасы аракеттеги мыйзамдардын башка талаптарына шайкеш келе тургандыгын кепилдейт жана тастыктайт. Тапшырыкчы ушул пунктту бузуудан келип чыккан чыгашаларды (чыгымдар, зыян) толук көлөмдө жана Аткаруучу көрсөткөн мөөнөттөрдө ордун толтурууга милдеттенет.

7.3.       Ушул Келишимди акцептөө жолу менен анын шарттарына макул болуп жана кабыл алып, Тапшырыкчы Аткаруучуну ишендирет жана Тапшырыкчы Аткаруучуга төмөнкүлөр боюнча кепилдик берет:

7.3.1.          пайдалануучу катары каттоодон өтүүдө жана кызматтарды төлөөгө төлөм документтерин толтурууда анык маалыматты бергендигин;

7.3.2.          ушул Келишимди ыктыярдуу түзгөндүгүн;

7.3.3.          ушул Келишимдин шарттары менен толук таанышкандыгын жана предметин толук түшүнгөндүгүн;

7.3.4.          Пайдалануучулук макулдашуунун шарттары менен толук таанышкандыгын, ошондой эле аны жана Сервисте жайгаштырылган башка эрежелерди кабыл ала тургандыгын жана макулдугун;

7.3.5.          Келишимди түзүү жана аткаруу үчүн бардык укуктар жана ыйгарым укуктарга ээ экендигин;

7.3.6.          Ал Сервисте жайгаштырган объектилерге карата интеллектуалдык менчиктин бардык укуктарына ээ экендигине (товарлар жана кызматтар үчүн белгилер, автордук укуктун объектилери, өнөр жайлык үлгүлөр ж.б.)

 

8. АТКАРУУЧУНУН УКУКТАРЫ

 

8.1.          Аткаруучу төмөнкүлөргө укуктуу:

8.1.1.          зарыл болгон учурда Буюртмачынын алдындагы Келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн толук түрдө жооптуу бойдон калуу менен Келишимдин аткарылышын үчүнчү тарапка берүүгө;

8.1.2.          ушул Келишимде, Сервистин колдонуучусунун макулдашуусунда, Сервисте көрсөтүлгөн Буюртмачынын маалыматтык материалдарын жайгаштыруунун эрежелеринде каралган учурларда, ошондой эле мыйзамдарда каралган жана колдонулуучу эрежелерге ылайык башка учурларда Бизнес профилди жана башка  акылуу кызматтарды Буюртмачыны эскертпестен башкарууга;

8.1.3.          Буюртмачы тарабынан “Жарнама жөнүндө” мыйзамдарды же башка мыйзамдарды сактабашында жана/же үчүнчү тараптын укуктарын, ошондой эле Келишим боюнча Буюртмачы тарабынан өзүнө алынган милдеттенмелерди бузган учурда кызмат көрсөтүүсүн токтотууга;

8.1.4.          Төмөндөгү кийинки учурларда Буюртмачыга Бизнес профилди түзүүдөн баш тартууга же Бизнес профилди өчүрүүгө, ошондой эле башка акылуу кызматтарды берүүдөн баш тартуу жана/же материалдарды жайгаштыруу үчүн кабыл албоого:

8.1.4.1. эгерде Буюртмачы (Буюртмачынын кардарлары) берген маалыматтык материалдар үчүнчү тараптын эрежелерине жана талаптарына жооп бербеген учурда;

8.1.4.2. үчүнчү тараптар тарабынан автордук жана башка укуктардын бузулушу туурасында доо-талаптар берилген учурларда;

8.1.4.3. Буюртмачынын Аткаруучу тарабынан суралган документтерди же маалымат материалдарына тиешелүү маалыматты берүүдөн баш тарткан учурунда;

8.1.4.4. Буюртмачы Аткаруучунун кызматынын төлөм мөөнөттөрүн бузган учурда;

8.1.4.5. Эгерде Буюртмачынын маалыматтык материалдары каалаган адамга карата бирөөнү кемсинткен, кордогон, басмырлаган же каалаган башка адепсиз мүнөздө болсо жана/же  маалыматтык материалдар каалаган үчүнчү тараптын укуктарын бузган учурда, ошондой эле абийирсиз, анык эмес, алдын ала жалган же башка жөнсүз, Келишимдин жана/же мыйзам талаптарындагы шарттарга ылайык келбеген маалыматты камтыган учурда;

8.1.4.6. Келишимде жана/же мыйзамдарда каралган башка учурларда.

8.1.5.          Буюртмачыдан жарнама материалдарын даярдоо боюнча маалыматты, документтерди, түшүндүрүлмөлөрдү, тактоолорду, нускамаларды талап кылып алууга.

8.1.6.          Келишим мөөнөтүнүн ичинде (А) Жайгаштыруунун эрежелеринде, (В) Сервистин колдонуучусунун макулдашуусунда каралган, (С) мамлекеттик органдардын аларды милдеттүү түрдө аткарууга тийиш жазма буйруктарын, (D) автордук укук ээлеринен ал укуктары бузулуусу туурасында кайрылууларды алган учурларда, (E) Келишимде жана/же мыйзамдарда каралган башка учурларда тосмолоого, өчүрүүгө же маалыматтык материалдарга жеткиликти чектөөгө.

8.1.7.          Зарыл болгон учурда Аткаруучу Буюртмачыга жарнаманын жана/же маалыматтык материалдардын колдонуудагы мыйзамдарга туура келиши боюнча сунуш мүнөзүндөгү кеңеш кызматын көрсөтө алат, бирок милдетүү эмес. Аткаруучунун сунуштары Буюртмачы үчүн милдетүү эмес жана Буюртмачы тарабынан өз жоопкерчилигинде кабыл алынат. Аткаруучу Буюртмачы тарабынан Администрациянын сунуштарын аткарылганы жана алардын натыйжалары үчүн жооп бербейт;

 

9. ЖООПКЕРЧИЛИК ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИКТИ ЧЕКТӨӨ

 

9.1.       Ушул Келишимдин шарттарын бузганы үчүн Тараптар Келишимде жана/же колдонуудагы мыйзамдарда белгиленген жоопкерчиликти тартышат.

9.2.       Тапшырыкчы төмөнкүлөр боюнча толук жоопкерчиликте болот:

9.2.1.          мыйзамдардын бардык талаптарын, анын ичинде жарнама жөнүндө, интеллектуалдык менчик укуктарын жөнгө салуучу, экономикалык атаандаштыкты коргоо жөнүндө мыйзамдардын (ушулар менен гана чектелбестен) талаптарын сактоого;

9.2.2.          маалыматтык материалдардын мазмунуна жана формасына, шилтеме берилген жарнаманын объектисинин түйүндүү сөздөрдү тандоого,(анын ичинде, Тпашырыкчынын жана/же анын кардарынын веб-сайтынын домендик атына) карата, анын Тапшырыкчы же үчүнчү жактардын өкүлү катары  аткаруучу  башка аракеттерге, интеллектуалдык менчиктин объектилерине укуктарды бузууга, ошондой эле маалыматтык материалдарга же жарнаманын объектисине кошулган үчүнчү жактардын автордук укуктарына, маалыматтык анык эместигине, маалыматтык материалдардын мазмунундагы каталар жана так эместиктерге,маалыматтык материалдардын анык эместигине жана маалыматтык материалдарда ак ниет эмес атаандаштыкка жол берүүгө, эгерде маалыматтык материалдар же жарнама объектиси кайсы болбосун жактарга карата шылдыӊдоочу, ыза кылуучу, дискриминациялык же кайсы болбосун башка адепсиз мүнөзгө ээ болсо, жана/же маалыматтык материалдар же жарнама объектиси кайсы бобосун үчүнчү жактардын жана /же кайсы болбосун мамлекеттин укуктарын бузса, ошондой эле ак ниет эмес, алдын ала жалган же бардык башка ылайыксыз жарнаманы алып жүрсө;

9.2.3.          Тапшырык ээси тарабынан Сервисте пайдалануучу катары каттоодо көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгы жана Офертанын 7-пунктунда камтылган Тапшырык ээсинин кепилдиктеринин жана ынандырууларынын аныктыгы;

9.2.4.          Тапшырыкчы тарабынан тартылган үчүнчү жактардын (Тапшырыкчынын кардарлары жана башка үчүнчү жактардын) аракеттери (аракетсиздиги) үчүн;

9.3.       Тапшырыкчы өз күчү менен жана өз эсебинен жайгаштырылган маалыматтык материалдарга карата үчүнчү жактардын чыр-чатактарын чечүүгө, дооматтарын жөнгө салууга же Аткаруучуга же мамлекетке Тапшырыкчынын маалыматтык материалдарын жайгаштырууга тиешелүү болгон үчүнчү жактардын дооматтары жана доолоруна байланыштуу келтирилген чыгашаларынын ордун толтурууга (чыгымдарды, зыянды. Жазапул санкцияларын, коромжуларды, соттук коромжуларды кошо) милдеттенет.

9.4.       Ушул Келишим боюнча Аткаруучунун Тапшырыкчынын алдында болгон жоопкерчилиги Аткаруучу тарабынан талаптагыдай эмес сапаттагы Кызматтарды көрсөткөнүгүнө же көрсөтпөгөндүгүнө байланыштуу зыяндын ордун толтуруу жөнүндө кийинкиси талаптарды койгон учурда, Тапшырыкчынын документтер менен тастыкталган зыяндарынын көлөмү менен мыйзамдарына ылайык суммада чектелет.

9.5.       Кандай болгон учурда дагы Аткаруучу Тапшырыкчыга фактылык көрсөткөн кызматтардын наркын кайтарып бербейт.

9.6.       Тапшырыкчы Аткаруучунун кызматтарынын жардамы менен алууга ниеттенген экономикалык, финансылык же башка натыйжага жетпей же албай калгандыгына Аткаруучу жооп бербейт. Кызматтарды көрсөтүүнүн натыйжасынын Тапшырыкчы күткөн жана Аткаруучунун кызматтарынын жардамы менен алууну каалаган натыйжасына шайкеш келбегендиги мындай кызматты көрсөтпөө жана /же талаптагыдай эмес сапаттагы кызматты көрсөткөндүктүн фактысы болуп эсептелбей тургандыгын Тапшырыкчы түшүнөт жана мойнуна алат.

 

10. БАШКА ШАРТТАР

 

10.1.       Аткаруучу тарабынан Тапшырыкчыга кызматтарды көрсөтүү процессинде түзүлүшү мүмкүн болгон, Аткаруучу тарабынан Тапшырыкчыга жеткиликтүүлүгү түзүлгөн бардык материалдар Аткаруучунун интеллектуалдык менчигинин укуктарынын объектилери болуп эсептелет жана Аткаруучуда сакталат.

10.2.       Ушул Офертаны (Офертанын акцептин) кабыл алуу менен, Тапшырыкчы Сервисти пайдаланууда берген өзүнүн жеке маалыматтарын, анын ичинде телефондордун номурларын, электрондук почтасынын дарегин, анын ичинде топтоону, системалаштырууну, чогултууну, сактоону, тактоону (жаӊыртуу, өзгөртүү), пайдаланууну, таркатууну (анын ичинде трансчегаралык өткөрүүнү), жеке маалыматтарды таандыксыздандырууну, тосмолоону, жок кылууну кошо, ошондой эле аларды Аткаруучунун контрагенттерине мындан аркы иштетүү максатында (топтоону, системалаштырууну, чогултууну сактоону, тактоону (жаӊыртуу, өзгөртүү), пайдаланууну, таркатууну (анын ичинде жеке маалыматтарды трансчегаралык өткөрүүнү кошо) таандыксыздандырууну, тосмолоону, жок кылууну кошо кызматтардын сапатын жакшыртуу, маркетингдик программаларды, статистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү жана ошондой эле Тапшырыкчы менен тике байланыштарды байланыштын ар кандай каражаттарынын, почталык жөнөтүүлөрдүн, электрондук почтанын, телефондун, факсимилдик байланыштын, Интернет тармагынын жардамы менен жүргүзүү үчүн Аткаруучуга иштетүүгө макулдугун жана руксатын берет. Тапшырыкчы маалыматтар базаларын башкаруунун автоматташтырылган системаларынын, ошондой эле Аткаруучунун тапшырмасы менен атайын иштелип чыккан башка программалык каражаттардын жардамы менен Аткаруучуга жана Аткаруучунун контрагенттерине Тапшырыкчынын жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдугун жана руксатын берет.

10.3.       Тапшырыкчы Келишим боюнча өз укуктарын жана милдеттенмелерин үчүнчү жактарга Аткаруучунун кат жүзүндөгү макулдугусуз өткөрүп берүүгө укугу жок.

10.4.       Ушул Келишимден же ага байланыштуу келип чыгуучу бардык талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Тараптардын сүйлөшүүлөрү аркылуу чечилет. Эгерде талашты сүйлөшүү жолу менен чечүү мүмкүн болбосо, анда Эстониянын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык сот тартибинде чечилет. Ушул Келишимден келип чыккан бардык талаш-тартыштарда Эстониянын мыйзамдары колдонулат.

 

АТКАРУУЧУНУН РЕКВИЗИТТЕРИ

 

«Ялла Классифайдс» жоопкерчилиги чектелген коомунун Кыргыз Республикасындагы филиалы

Дарек: 720021, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 103,

Каттоо номуру 177007-3300-Ф-л

ИУЖК коду 30429290

Салыктык далдаштырма номуру 02609201810175

Кечиресиз, Lalafo Opera mini браузеринде ачылбайт. Башка браузерден ачыңыз же биздин тиркемени жүктөп алыңыз.